Rekordowa liczba wniosków o wymianę pieców

Oby tak dalej. Do końca września tego roku złożono ponad 3500 wniosków i udzielono przeszło 3600 dotacji na wymianę systemu ogrzewania na proekologiczne. Wysokość udzielonego do tej pory dofinansowania wyniosła blisko 77 milionów złotych. Jeśli wszystkie zawarte umowy zostaną zrealizowane, to ponad 5100 pieców i kotłowni zostanie zlikwidowanych w 2016 roku.

W tym roku są zawierane umowy wieloletnie na realizację wymiany palenisk węglowych w przyszłym roku. Na podstawie dotychczas złożonych wniosków przynajmniej 1300 palenisk węglowych będzie zlikwidowanych w 2017 roku.

– Tylko we wrześniu mieszkańcy Krakowa złożyli rekordową liczbę wniosków – aż 631. W analogicznym okresie w poprzednich latach było ich znacznie mniej – w 2015 roku – 200. Liczby te wskazują na znaczny wzrost zainteresowania procesem wymiany pieców węglowych i palenisk, który jest spowodowany funkcjonowaniem Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Krakowa (PONE) i Lokalnego Programu Osłonowego (LPO) – zaznaczyła Ewa Olszowska-Dej – dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

Przypominamy, że do poniedziałku 10 października należy rozliczyć podpisaną umowę, a w przypadku braku możliwości zrealizowania inwestycji z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy należy złożyć przed 10 października wniosek o aneksowanie umowy z możliwością realizacji w 2017 roku.

Miasto prowadzi również akcję „Tak! Dla czystego powietrza”. Podczas pierwszej edycji odwiedzono ponad 16 tys. gospodarstw domowych. W czasie drugiej, trwającej obecnie, ankieterzy informują krakowian o ekologicznych sposobach ogrzewania, możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie wymiany palenisk węglowych oraz przeprowadzają ankietę, dotyczącą zainteresowania wymianą ogrzewania lub związanych z tym barier.

Także Lokalny Program Osłonowy funkcjonuje i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. – W pierwszych ośmiu miesiącach 2016 roku złożono 507 wniosków o dofinansowanie. Dla porównania – przez cały 2015 rok krakowianie 373 razy postulowali o dopłaty do poniesionych kosztów ogrzewania – mówił Witold Kramarz, dyrektor MOPS w Krakowie.

Przypominamy, LPO dotyczy lokalu, w którym dokonano trwałej zmiany systemu ogrzewania od września 2011 roku i przysługuje osobie lub rodzinie, która w tym lokalu zamieszkuje. Podczas przyznawania pomocy bierze się pod uwagę dochód w gospodarstwie domowym, powierzchnię lokalu oraz rodzaj ogrzewania, które zostało zamontowane w miejsce ogrzewania węglem.

(mm, krakow.pl)

Najnowsze

Co w Krakowie