Rekordowy budżet Krakowa. Ponad 6 mld po stronie wydatków

Prezydent Jacek Majchrowski przedstawił projekt budżetu Krakowa na rok 2020. Wydatki miasta ogółem sięgną 6 mld 657 mln zł i będą o 11 proc. wyższe od wydatków zaplanowanych w poprzednim roku. Wzrosną także dochody miasta (też o 11 proc.) – w przyszłym roku osiągną one pułap 6 mld 212 mln zł. W projekcie nowego budżetu na zieleń zarezerwowano środki w wysokości około 210 mln zł, z czego 67 mln zł na utrzymanie terenów zielonych, a 143 mln zł na inwestycje w tym obszarze, m.in. wykup lasu Borkowskiego.

Plan dochodów

Na łączną sumę dochodów miasta planowanych w 2020 roku składają się:

 • udział gminy w podatkach PIT i CIT (2 mld 014 mln zł),
 • subwencje i dotacje z budżetu państwa (2 mld 014 mln zł),
 • dochody własne gminy (1 mld 905 mln zł),
 • środki ze źródeł zagranicznych (277 mln zł).

Sam udział w podatku PIT ma wynieść w przyszłym roku 1 mld 824 mln zł (29 proc. dochodów miasta), podczas gdy w 2019 roku była to kwota 1 mld 769 mln zł. Łatwo więc policzyć, że planowany na rok 2020 wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku PIT wynosi w porównaniu z rokiem poprzednim tylko 3 proc., tj. około 55 mln zł. Pokazuje to znaczny spadek dynamiki przyrostu dochodów z tej kategorii w stosunku do lat poprzednich, kiedy to odnotowywano wzrosty rzędu nawet 17 proc. Bezpośrednim powodem są zmiany w ustawie o PIT (zerowy PIT dla osób poniżej 26. roku życia, obniżenie stawki PIT z 18 proc. do 17 proc., zwiększenie kosztów uzyskanie przychodu). Gdyby nie nowe rozwiązania ustawowe, wzrost dochodów z PIT mógłby osiągnąć poziom około 15 proc., tj. nawet około 260 mln zł.

Jeżeli chodzi o subwencje i dotacje z budżetu państwa (32 proc. dochodów miasta), to największym transferem jest subwencja oświatowa, którą w 2020 roku planuje się na poziomie 981 mln zł (tzw. promesa).

Dochody własne stanowią około 30 proc. wszystkich dochodów miasta. Mowa tu m.in. o podatku od nieruchomości, opłacie za wywóz śmieci czy wpływach ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Plan wydatków

W przyszłym roku wydatki bieżące miasta sięgną 5 mld 489 mln zł, natomiast wydatki majątkowe – 1 mld 168 mln zł. Jeśli porównać to z wielkościami zaplanowanymi na rok 2019, to wydatki bieżące wzrosną aż o 12,3 proc., a wydatki majątkowe – o 3,7 proc.

Wydatki bieżące zapewniają sprawne funkcjonowanie i utrzymanie miasta na odpowiednim poziomie. Jak co roku, największą pozycją jest tu edukacja – na wydatki bieżące w tej sferze zaplanowano 1 mld 682 mln zł (dla porównania w 2019 r. było to 1 mld 535 mln zł). W przyszłym roku znacząco wzrosną wydatki bieżące na wsparcie dla rodzin – do wysokości 933 mln zł (dla porównania w 2019 r. było to 528 mln zł). Wydatki bieżące na transport i łączność wyniosą 763 mln zł. Jeżeli chodzi o procentowy udział tych kategorii w strukturze wydatków bieżących, to przedstawia się on następująco: edukacja – 30,6 proc., rodzina – 17 proc., a transport i łączność – 13,9 proc.

Na wydatki majątkowe w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano środki w wysokości 1 mld 168 mln zł, w tym na program inwestycyjny miasta 1 mld 138 mln zł. Na program ten składają się:

 • inwestycje strategiczne (463 mln zł),
 • inwestycje programowe (663 mln zł),
 • zadania inwestycyjne dzielnic (12 mln zł).

Wśród inwestycji strategicznych, czyli takich, których realizacja będzie miała znaczenie w skali całego miasta, dominują zadania związane z systemem transportowym. W budżecie zarezerwowano środki na rozbudowę ulic: Igołomskiej, Kocmyrzowskiej i Myślenickiej, a także na rozbudowę alei 29 Listopada. Inne duże przedsięwzięcia to budowa linii tramwajowej Krowodrza Górka – Górka Narodowa, modernizacja torowisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa stacji kolejowej SKA Swoszowice wraz z budową parkingu Park & Ride.

W przyszłorocznym budżecie uwzględniono środki na trzy inwestycje strategiczne w obszarze kultury, a mianowicie: rewaloryzację siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie powstanie nowoczesne muzeum nauki i techniki, rewaloryzację Pałacu Krzysztofory oraz budowę Centrum Muzyki. Istotnym przedsięwzięciem strategicznym w zakresie sportu będzie budowa basenu przy ul. Eisenberga.

Inwestycje programowe są mniej kosztowne niż inwestycje strategiczne, ale wpływają na podniesienie komfortu życia krakowian i zapewniają równomierny rozwój miasta. Największe tego typu inwestycje zaplanowano w działach:

 • transport i łączność (152 mln zł) – m.in. przebudowa ul. Królowej Jadwigi oraz ul. Glinik, budowa ścieżek rowerowych, budowa chodników,
 • ochrona i kształtowanie środowiska (123 mln zł) – m.in. przebudowa parku im. Jerzmanowskich, park Zakrzówek, rewitalizacja kamieniołomu Libana, rewitalizacja nowohuckich podwórek, rewitalizacja parku Jordana, park sensoryczny na os. Tysiąclecia,
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (75 mln zł) – m.in. adaptacja budynku dawnej Zbrojowni na Muzeum Fotografii, rewitalizacja fortu Łapianka,
 • oświata i wychowanie (58 mln zł) – m.in. budowa szkół na os. Gotyk i os. Kliny, termomodernizacja budynków oświatowych,
 • zdrowie (47 mln zł) – m.in. termodernizacja szpitala im. Żeromskiego, przebudowa szpitala im. Narutowicza, przebudowa Miejskiego Centrum Opieki,
 • sport i rekreacja (41 mln zł) – m.in. rewitalizacja boisk, budowa basenów przy SP nr 155 i przy SP nr 5,
 • mieszkalnictwo (21 mln zł) – m.in. budowa zespołu budynków mieszkalnych (ul. J.K. Przyzby, ul. Zalesie, ul. Wańkowicza).

ms, krakow.pl

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie