Rekrutacja do liceów i techników w Krakowie – 4 sierpnia to bardzo ważny termin

fot. Pixabay

Rekrutacja do liceów i techników w Krakowie wchodzi w decydującą fazę. Tylko do wtorku, 4 sierpnia należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do wybranej szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

31 lipca ósmoklasiści poznali wyniki swoich egzaminów na zakończenie podstawówki. Teraz zaświadczenie z tymi wynikami muszą dostarczyć do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej. Ostateczny termin na dopełnienie tej formalności to 4 sierpnia, a więc już najbliższy wtorek. Gdy licea, technika i szkoły branżowe będą dysponować wynikami egzaminów ósmoklasistów, rekrutacja do tych szkół wkroczy w decydującą fazę.

Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty może być przekazane w oryginale lub w kopii. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek rekrutacyjny i wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (PDF lub czytelne zdjęcie) – na adres e-mail szkoły pierwszego wyboru.

Kolejne ważne terminy rekrutacji

• 12 sierpnia – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół.
• Od 13 do 18 sierpnia – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.
• 19 sierpnia – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczna rekrutacja znacznie różni się od poprzednich. Największą zmianą jest doraźna rezygnacja z naboru uzupełniającego, którego nie udałoby się przeprowadzić w ustawowym terminie, czyli do końca sierpnia.

Jak wypadły egzaminy

Uczniowie z Krakowa wypadli najlepiej w Małopolsce – średni wynik krakowskich ósmoklasistów to 67,0 proc. zdobytych punktów. Wynik dla naszego województwa to 62,03 proc., co daje nam drugie miejsce w Polsce. Minimalnie lepsze było w tym roku Mazowsze z wynikiem 62,1 proc.

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści z małopolski uzyskali średnio 62 proc. punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały odbiór tekstów kultury i wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji. Więcej trudności sprawiły uczniom zadania otwarte sprawdzające znajomość lektur obowiązkowych oraz umiejętność argumentowania.

Słabiej wypadła matematyka. Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści z naszego województwa uzyskali średnio 51 proc. punktów możliwych do zdobycia. Jednym z trzech łatwiejszych zadań okazało się zadanie 8., w którym sprawdzana była umiejętność odczytywania, interpretowania oraz przetwarzania danych przedstawionych na diagramie.

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali średnio:
z języka angielskiego – 57 proc. punktów
z języka francuskiego – 70 proc. punktów
z języka hiszpańskiego – 57 proc. punktów
z języka niemieckiego – 53 proc. punktów
z języka rosyjskiego – 79 proc. punktów.

GS

Rekrutacja do liceów i techników w Krakowie. Gdzie najwięcej podań

Teczki ofertowe z nadrukiem – najlepsze porady

Zobacz także