Rekrutacja do liceów i techników w Krakowie. Gdzie najwięcej podań

Do 10 lipca absolwenci szkół podstawowych składali wnioski o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2020/2021. Wiemy, do których szkół w Krakowie absolwenci podstawówek złożyli najwięcej podań. W tym roku najbardziej oblegane okazały się VI Liceum Ogólnokształcące i Technikum Łączności nr 14.

Na kończących podstawówki w Krakowie czekało łącznie 9828 miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Samorządowe licea ogólnokształcące przygotowały dla kandydatów 4540 miejsc, technika – 3775 miejsc, a branżowe szkoły I stopnia – 1513 miejsc. W systemie elektronicznym Omikron potwierdzono podania 7833 kandydatów, a więc chętnych było mniej niż miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Najczęściej – do liceum

Najwięcej podań przyjęły krakowskie licea. Dla 4940 kandydatów była to szkoła pierwszego wyboru. Na technikum zdecydowało się 2596 absolwentów, a na branżówkę – 297.

Tak jak w latach poprzednich kandydaci mogli składać wnioski do dowolnej liczby szkół. Nie ma też ograniczenia przy wyborze grup rekrutacyjnych (oddziałów).

Te szkoły są oblegane

Najwięcej kandydatów ubiegało się o przyjęcie do VI Liceum Ogólnokształcącego. Tam wpłynęło aż 500 podań, co oznacza, że na jedno miejsce przypadają tu dwie osoby.

Drugie w kolejności najbardziej obleganych jest V LO, trzecie – VII LO.

Wśród szkół technicznych od lat liderem jest Technikum Łączności nr 14 – w tym roku szkoła przyjęła 443 podania, a liczba kandydatów na jedno miejsce wyniosła 1,55.

Drugą i trzecią pozycję pod względem liczby wniosków zajmuje Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7,a trzecie – Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9.

W tym roku jest inaczej

Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczna rekrutacja znacznie różni się od poprzednich. Największą zmianą jest doraźna rezygnacja z naboru uzupełniającego, którego nie udałoby się przeprowadzić w ustawowym terminie, czyli do końca sierpnia.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty mają zostać ogłoszone do 31 lipca. Dlatego, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, od 31 lipca do 4 sierpnia absolwenci będą jeszcze mogli zmienić swoje wnioski rekrutacyjne, w tym także szkoły, do których kandydują.

Ważne terminy

Do 4 sierpnia należy uzupełnić wniosek o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (w oryginale lub lepiej w kopii).

Pamiętaj: w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek rekrutacyjny i wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (PDF lub czytelne zdjęcie) – na adres e-mail szkoły pierwszego wyboru.

Kolejne ważne terminy to:
• 12 sierpnia – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół,
• od 13 do 18 sierpnia – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły,
• 19 sierpnia – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

GS

Najnowsze

Co w Krakowie