Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Krakowie. To pogrom…

Ponad 2,6 tys. dzieci nie dostało się do żadnej klasy podczas zakończonej właśnie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Krakowie. Tymczasem magistrat informuje, że w rekrutacji uzupełniającej jest jeszcze nieco ponad… 800 wolnych miejsc.

We wtorek, 19 lipca 2022 roku, szkoły ponadpodstawowe wywiesiły listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych. Swoje nazwisk na tych listach znalazło ponad 9 tys. absolwentów podstawówek. Ale dla 2636 zabrakło miejsc. To oznacza, że do żadnej szkoły nie dostał się co trzeci, co czwarty kandydat!

Już ubiegłoroczna rekrutacja do liceów i techników była trudna, ale w tym roku można mówić o pogromie. I to z dwóch powodów.
Po pierwsze do szkół ponadpodstawowych idzie teraz 1,5 rocznika. W 2019 roku, kiedy była kumulacja dwóch roczników zabrakło miejsc dla ponad 2,5 tys. dzieci. Teraz braki są jeszcze większe.
Drugi powód to wyższe progi punktowe, które pozwalały dostać się do upragnionej szkoły. Przykładowe wyliczenia pokazujące podniesienie poprzeczki dla kandydatów publikuje krakowski portal edukacyjny Miasto Pociech. „Minimum 170 punktów musiał mieć kandydat do klasy z matematyką, geografią i wosem w VIII LO, w ubiegłym roku do tej samej klasy przyjmowano od 165 punktów. W XLII LO (do klasy z matematyka, geografią i wosem) próg punktowy był aż o 29 punktów wyższy niż przed rokiem (wzrósł ze 135 do 164 punktów)” – podaje Miasto Pociech.

Dla tych, którzy nigdzie się nie dostali, przeznaczona jest rekrutacja uzupełniająca. Ale to tylko nieco ponad 800 wolnych miejsc, głównie w szkołach branżowych i technikacc, licea mają tylko kilkadziesiąt wolnych miejsc.

W tym roku kandydaci najchętniej składali podania do klas w X LO (klasy z rozszerzonym j. polskim, biologią i j. angielskim – 8,89 podania na 1 miejsce oraz matematyką, geografią i j. angielskim), VIII LO (matematyka, informatyka, j. angielski), VII LO (matematyka, geografia, j. angielski) i VI LO (oddział międzynarodowy). W przypadku techników niezmiennie największym zainteresowaniem cieszyło się Technikum Łączności (specjalność technik-programista – 11,5 podania na 1 miejsce), a także Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7 w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie (technik programista), Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 w Zespole Szkół Energetycznych (technik-informatyk) i Technikum Gastronomiczne nr 11 (technik żywienia i usług gastronomicznych).
Są także klasy i szkoły, w przypadku których nie było w ogóle chętnych lub ich liczba nie pozwalała na rozpoczęcie kształcenia w zbliżającym się roku szkolnym. Dlatego z oferty rekrutacyjnej części branżowych szkół I stopnia i techników usunięto grupy rekrutacyjne, gdzie zainteresowanie było znikome.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie