Rekrutacja w AGH. Uczelnia kusi kandydatów bezpłatnymi miejscami w akademikach

Od 3 czerwca Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uruchomia elektroniczną rejestrację na studia. Kandydaci będą mogli wybierać spośród 69 kierunków dostępnych na 17 wydziałach. Najlepsi kandydaci mogą liczyć na dodatkowy pakiet korzyści m.in. dodatkowe nieodpłatne formy kształcenia, w tym kursy, szkolenia, tutoring lub bezpłatne miejsce w akademikach Miasteczka Studenckiego.

AGH, na rok akademicki 2024/2025 przygotowała 4846 miejsc na studiach I stopnia w języku polskim i 150 w języku angielskim. Kandydaci będą mogli rejestrować się w serwisie e-Rekrutacja od 3 czerwca do 12 września.

Na I stopniu studiów AGH proponuje w tym roku dwa nowe kierunki. Pierwsza nowość to  Informatyka Medyczna (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedyczne). Kierunek jest przeznaczony dla kandydatów zainteresowanych automatyzacją diagnostyki medycznej, modelowaniem procesów biologicznych oraz zarządzaniem w służbie zdrowia. Tegoroczna nowość jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na informatyków w związku z przyspieszającą cyfryzacją szpitali, wdrażaniem teleinformatycznych systemów diagnostyki i terapii czy wdrażaniem informatycznych systemów zarządzania jednostkami służby zdrowia.

Drugi nowy kierunek to Komputerowo Wspomagana Inżynieria Materiałów Budowlanych (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramik). Studia umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie inżynierii materiałowej, ze szczególnym naciskiem na segment materiałów budowlanych oraz umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi. Kierunek dedykowany jest osobom zainteresowanym zdobyciem wiedzy o nowoczesnym projektowaniu, technologii produkcji oraz wykorzystaniu potencjału materiałów budowlanych w różnych gałęziach przemysłu. W programie studiów uwzględniono również potrzebę rozumienia współczesnych problemów związanych z wpływem gospodarki na środowisko naturalne (zużywanie zasobów, emisje związane z procesami przemysłowymi, itp.).

Od zeszłego roku w ofercie AGH dla absolwentów studiów licencjackich dostępne są studia II stopnia, których ukończenie prowadzi do otrzymania stopnia magistra inżyniera.

– Nowość w ofercie otwiera ścieżkę kształcenia przede wszystkim dla osób, które bez studiów inżynierskich chciałaby móc kontynuować kształcenie na studiach technicznych. Z taką możliwością wychodzą do kandydatów wydziały: Fizyki i Informatyki Stosowanej; Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; Energetyki i Paliw oraz Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej – informuje uczelnia.

Najlepsi kandydaci mogą liczyć na dodatkowy pakiet korzyści. W ramach programu „Prymusi AGH” uczelnia oferuje najlepszym maturzystom oraz laureatom olimpiad m.in. dodatkowe nieodpłatne formy kształcenia, w tym kursy, szkolenia, tutoring lub bezpłatne miejsce w akademikach Miasteczka Studenckiego.

Kandydaci na studia w AGH, którzy mają określone osiągnięcia sportowe, otrzymają dodatkowe punkty doliczane do wskaźnika rekrutacji. Dotyczy to kandydatów  posiadających osiągnięcia sportowe: aktualna klasa mistrzowska międzynarodowa (+250 punktów)klasa mistrzowska (+250 punktów), pierwsza klasa sportowa w określonych dyscyplinach (+200 punktów), druga klasa sportowa w określonych dyscyplinach (+150 punktów)

Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba przedstawić wydane przez uprawniony związek sportowy zaświadczenie, określające rodzaj klasy sportowej, termin jej obowiązywania i osiągnięcia sportowe.

Jak przygotować dom na przyjęcie petsittera?

Najnowsze

Co w Krakowie