Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie stanie przed sądem

Państwowa Inspekcja Pracy zwróciła się do sądu o ukaranie rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – prof. Piotra Borka. Zarzuty? Popełnienie wykroczenia z art. 281 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy (tj. naruszenia w sposób rażący przepisów prawa pracy poprzez wypowiedzenie lub rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia). Rektorowi grozi kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 złotych.

Zawiadomienia o wniosku do sądu Państwowa Inspekcja Pracy przesłała osobom, które są traktowane jako pokrzywdzone w związku ze zwolnieniami, do jakich doszło na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Kopie otrzymał także poseł Maciej Gdula, który interweniował w PIP, gdy o zwolnieniach na uczelni zrobiło się głośno. I to biuro posła poinformowało o tym, że PIP skierowała sprawę do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy.

(red)

3 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie