Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie doktorem honoris causa

fot. Uniwersytet Rolniczy

Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie doktorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze

15 czerwca 2017 roku Uniwersytet Rolniczy w Nitrze na Słowacji uhonorował dwóch zasłużonych dla nauki profesorów:  Ivana Krefta z Ljubljany (Słowenia) oraz Włodzimierza Sady – rektora Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa. Obaj naukowcy z rąk rektora tamtejszej Uczelni – Petera Bielika, w asyście Senatu tamtejszej Uczelni oraz zgromadzonych gości odebrali zaszczytny tytuł doktora honoris causa Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie po raz kolejny został doceniony za wkład w naukę polską i światową oraz za współpracę międzynarodową z Uczelniami zagranicznymi. Wcześniej, w grudniu 2015 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Państwowego Lwowskiego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach koło Lwowa (Ukraina).

W swoim przemówieniu Rektor Włodzimierz Sady wspomniał, że otrzymaną godność uważa za dowód zaufania, ale również zobowiązanie do podtrzymywania wyjątkowych relacji jakie łączą oba Uniwersytety. Przedstawił również rys historyczny współpracy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze,  która została zainicjowana już w 1964 roku przez profesora Dusana Huska, doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z 2010 roku.  Podziękował za ten zaszczytny tytuł honorowy Rektorowi Peterowi Bielikowi
(doktorowi honoris causa UR z roku 2012), nadmienił również, że w stałą współpracę z Uniwersytetem zaangażowany był także poprzedni Rektor UR profesor Janusz Żmija, którego Uniwersytet z Nitry uhonorował tym samym tytułem w roku 2009. Podziękował również za pomoc przy organizacji tej uroczystości prof. Andrzejowi Krasnodębskiemu będącemu swoistym „ambasadorem” Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie we współpracy ze Słowacją. W przemówieniu wspomniane zostały także międzynarodowe studia ogrodnicze II stopnia prowadzone przez trzy partnerskie uczelnie: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet w Nitrze (Słowacja) oraz  Uniwersytet w Brnie (Czechy). Swoje przemówienie profesor Włodzimierz Sady zakończył słowami: „…Wiem, że jeżeli dobrze wykorzystamy wspólny potencjał badawczy, jeżeli pasją poznawania świata zarazimy kolejne pokolenia studentów, wówczas będziemy mogli zawołać wraz z nimi: Vivat Academia, vivant professores!, a jako ogrodnik z zamiłowania i profesji chcę dodać: niech zawsze kwitnie – semper sint in flore! Semper sint in flore!…”

Włodzimierz  Sady, profesor doktor habilitowany, inżynier nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa. Urodził się 26 lipca 1946 r. w Porąbce Uszewskiej (woj. małopolskie). Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z technologią uprawy, nawożeniem i żywieniem mineralnym roślin (w tym biofortyfikacją pierwiastków śladowych i ograniczaniem skażenia plonów azotanami, azotynami i metalami ciężkimi) oraz produkcją warzyw o wysokiej wartości odżywczej i biologicznej. Jego dorobek naukowy liczy ponad 330 pozycji, w tym m.in.: 132 oryginalne prace twórcze, 1 patent przyznany (następne 3 patenty złożone), 1 wzór użytkowy, 82 prace opublikowane w materiałach konferencyjnych, 18 instrukcji wdrożeniowych.

(ip)

fot. Uniwersytet Rolniczy

Zobacz także