Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi tuszami do tatuaży i makijażu permanentnego

Główny Inspektora Sanitarny ostrzega przed niebezpiecznymi tusza do tatuaży lub makijażu permanentnego. GIS przypomina, że mieszaniny niezawierające zwrotu „Mieszanina do stosowania w tatuażach lub makijażu permanentnym” nie mogą być używane do tatuowania.

Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi tuszami do tatuaży i makijażu permanentnego pojawiło się w związku informacjami o stosowaniu dziwnych i niesprawdzonych substancji. – Jeśli masz zamiar poddać się zabiegowi wykonania tatuażu lub makijażu permanentnego – upewnij się, że stosowany preparat jest przeznaczony do tego celu – apeluje Główny Inspektor Sanitarny. Przestrzega też przed wykonywaniem tatuażu i makijażu permanentnego tuszami nieoznaczonymi zwrotem „Mieszanina do stosowania w tatuażach lub makijażu permanentnym”. – Przypadki wykorzystywania tuszów niezgodnych z wymaganiami należy zgłaszać do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – podkreśla GIS.

Mieszaniny stosowane do tatuowania czy wykonania makijażu permanentnego składają się nie tylko z barwników, ale również składników pomocniczych – rozpuszczalników, regulatorów pH, substancji konserwujących i innych.
Wykonie tatuażu lub makijażu permanentnego wiąże się z uszkodzeniem bariery skórnej. W zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu tusze mogą zostać wprowadzone do skóry właściwej człowieka, błon śluzowych a nawet do wnętrza gałki ocznej.
Niezależnie od wprowadzenia tuszu do skóry lub błony śluzowej, rozpuszczalne składniki mieszaniny mogą przedostawać się do krwi, wywołując skutki ogólnoustrojowe. Metabolizm barwników w skórze oraz ich rozkład z powodu narażenia na promieniowanie słoneczne i promieniowanie laserowe mogą prowadzić do uwalniania w organizmie niebezpiecznych związków.
WAŻNE! Na potrzeby tatuowania należy stosować wyłącznie mieszaniny opatrzone następującą informacją „Mieszanina przeznaczona do stosowania w tatuażach lub makijażu permanentnym”.

Oznaczenie mieszanin
Etykieta mieszaniny powinna zawierać:
1.Numer partii,
2.Wykaz składników,
3.O ile wynika to ze składu produktu informacje o:
•zawartości regulatorów pH,
•obecności związków niklu i chromu (VI) (stężenie w produkcie dla niklu nie może przekraczać 0,0005 % dla chromu 0,00005 %) oraz ostrzeżenie „Może powodować reakcje alergiczne”.
•instrukcji bezpieczeństwa na potrzeby używania.

– Przed użyciem mieszaniny do tatuowania osoba wykorzystująca taką mieszaninę jest zobowiązana do przekazania osobie poddawanej zabiegowi informacji umieszczonych na opakowaniu lub umieszczonych w instrukcji użytkowania – podkreśla GIS. – Mieszaniny niezawierające zwrotu „Mieszanina do stosowania w tatuażach lub makijażu permanentnym” nie mogą być używane do tatuowania – ostrzega.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie