Rozprawka z „Wesela” i fragmenty „Pana Tadeusza”. Co było na maturze z języka polskiego?

commons.wikimedia.org

Po wielu perturbacjach spowodowanych epidemią koronawirusa, maturzyści w końcu mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości. Licealiści musieli najpierw zmierzyć się z maturą z języka polskiego. Jakie zadania znalazły się w arkuszach?

Maturzyści musieli najpierw przeczytać tekst pt. „Przydatność sztuki przekonywania” autorstwa Tadeusza Pszczołowskiego. Następnie należało rozwiązać sześć zadań dot. wyżej wspomnianej lektury. W kolejnej części pojawił się fragment „Pana Tadeusza”. Uczniowie musieli napisać tytuł i autora działa. 

W arkuszu znalazł się także tekst pt. „Co znaczy myśleć?” ks. Józefa Tischnera. Maturzyści musieli wypełnić kolejne sześć zadań, które odnosiły się do artykułu. W jednym z ćwiczeń trzeba było streścić tekst. Należało także wskazać, na czym polega lapidarność i ekspresyjność stylu Tischnera. 

Ostatnie zadanie to napisanie wypracowania o tym, jak fantastyczne elementy zawarte w „Weselu” wpływają na odbiór tego dzieła. Maturzyści mogli wybrać interpretację wiersza „Daremnie” Anny Kamieńskiej. 

js

Zobacz także