Rusza budowa kolejnego odcinka S7 na północ od Krakowa

Fot. GDDKiA Kraków

Od symbolicznego wbicia łopaty rozpoczęła się w poniedziałek, 27 lipca 2020 r. budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego (Moczydło) do węzła Miechów, o długości 18,7 km. To kolejny fragment S7 na północ od Krakowa,który ma być gotowy za kilka lat.

Odcinek S7 Moczydło – Miechów jest częścią 55,6-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne:  
 
· Moczydło – Miechów, dł. 18,7 km 
· Miechów – Szczepanowice, dł. 5,3 km 
· Szczepanowice – Widoma, dł. 13,1 km 
· Widoma – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), dł. 18,3 km.

mapa – GDDKiA

Poniedziałkowe wbicie łopaty miało miejsce na odcinku najdalej wysuniętym na północ.

– W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy ruchu oraz rezerwa na trzeci pas) na odcinku Moczydło – węzeł Miechów, o długości ok. 18,7 km. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Książ i Miechów, 24 obiekty inżynierskie, 20 przepustów o funkcji ekologicznej i dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP Giebułtów przy jezdni z ruchem w kierunku Kielc oraz MOP Małoszów w kierunku Krakowa – informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ale zaznacza, że w pierwszej kolejności wyburzone zostaną budynki, które już zostały wykupione i opuszczone przez dawnych mieszkańców.

Na granicy Małoszowa i Giebułtowa w gminie Książ Wielki powstanie najdłuższa na tym odcinku estakada (ponad 600 m), która będzie pełniła także funkcję przejścia dla zwierząt. Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg, powstaną drogi dojazdowe obsługujące tereny przyległe do pasa drogowego.

Umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego z małopolskim (Moczydło) do węzła Miechów została podpisana z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. 16 kwietnia 2020 r. Koszt prac wynosi 752 929 281,15 zł. Zgodnie z zapisami w umowie prace projektowe i roboty, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka Moczydło – węzeł Miechów, powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem będą wliczane okresy zimowe.

GS

Zobacz także