Budowa S7 na północ od Krakowa będzie kontynuowana. I koniec kłopotów z Kocmyrzowską

Koniec przerwy na budowie pierwszego na północ od Krakowa odcinka drogi ekspresowej S7. W czwartek, 15 lipca 2021 roku, została podpisana umowa na kontynuację tej budowy. A do tego zostało zawarte porozumienie gwarantujące projektowanie i rozbudowę ulicy Kocmyrzowskiej.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w czwartek 15 lipca 2021 r. podpisana została umowa na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 Widoma – Kraków z konsorcjum firm Gulermak i Mosty Łódź. Podpisano także porozumienie pomiędzy GDDKiA a gminą miejską Kraków w sprawie projektowania i rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej, od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie skrzyżowania z ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do działki w rejonie ul. Bukszpanowej. W ramach porozumienia przebudowa tego odcinka ul. Kocmyrzowskiej wykonana będzie w ramach budowy drogi ekspresowej S7 Widoma – Kraków, ale koszty tej części inwestycji pokryje gmina Kraków.

Przerwa na budowie drogi ekspresowej S7 trwa od ponad pół roku. 4 grudnia 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) w związku z „brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac na odcinku S7 Widoma – Kraków”. Potem ogłoszono przetarg na nowego wykonawcę. Spośród sześciu firm i konsorcjów, które złożyły oferty do przetargu na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku węzeł Widoma – Kraków, wybrano ofertę konsorcjum: Gulermak i Mosty Łódź. Koszt prac wyniesie 1 545 681 714 złotych. Zerwany kontrakt mówił o wybudowanie tego odcinka S7 za 1,07 mld złotych.

Co robiono na budowie drogi S7 Kraków - Widoma pod koniec 2020 roku

Zdjęcie 1 z 18

Przygotowanie podłoża pod stabilizację drogi technologicznej

Przerwę w pracach władze Krakowa wykorzystały, by rozwiązać przy okazji problem opóźnień w przygotowaniach do przebudowy ulicy Kocmyrzowskiej. Dla tej inwestycji też został zerwany kontrakt na projektowanie i budowę. Porozumienie z GDDKiA ma zapewnić sprawniejsze przygotowanie projektów i uzyskanie wszystkich uzgodnień, także na styku Kocmyrzowskiej i budowanej drogi S7.

Odcinek S7 Kraków – Widoma będzie drogą ekspresową o długości ok. 18,3 km z czterema węzłami drogowymi (Łuczyce, Raciborowice, Mistrzejowice, Grębałów). Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg (zjazdów, ulic), infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna.

Terminy

Wszystkie prace wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z wymaganiami przetargowymi mają być ukończone w terminie nie dłuższym niż:

  • odcinek nr 1 zamiejski – 25 miesięcy od daty zawarcia umowy,- –
  • odcinek nr 2 miejski – 31 miesięcy od zawarcia umowy,
  • odcinek nr 3 Kocmyrzowska – 34 miesiące.

(GEG)

3 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie