Rusza spis ludności i mieszkań. Co musisz o nim wiedzieć?

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Co musisz o nim wiedzieć? Jakie masz obowiązki?

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Za podanie fałszywych danych można nawet trafić do więzienia. A za niedopełnienie obowiązku spisowego grozi do 5 tys. złotych grzywny. Ze względu na pandemię koronawirusa GUS zachęca, by samemu wypełnić ankietę dostępną w internecie.

Pytania dotyczyć będą m.in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych.
Spisowi podlegają:
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
• osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spis dokonywany będzie:
• samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS – i to będzie najpowszechniejsza forma
• w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego
• w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie lub właściwym Gminnym Biurem Spisowym.

Jeśli zobowiązany do wpisu mieszkaniec Polski nie będzie miał możliwości spisania się samodzielnie – urzędy statystyczne, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin każdemu zainteresowanemu udostępnią odpowiednie pomieszczenia i sprzęt do wykonania samospisu. Lista miejsc, w których będzie można dokonać samospisu, zostanie opublikowana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione.

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl, a od 15 marca dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Dodatkowe pytania związane z realizacją spisu powszechnego w województwie małopolskim można kierować do Wojewódzkiego Biura Spisowego w Urzędzie Statystycznym w Krakowie – tel.: 12 42 04 050, e‑mail: WBS_Krakow@stat.gov.pl.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie