To są najważniejsze konsultacje w Krakowie

Musisz przeczytać

Konsultacje społeczne stały się czymś powszechnym w Krakowie. Ale te są wyjątkowe. I naprawdę to najważniejsze konsultacje, bo dotyczą nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. To od tego dokumentu zależy, co i gdzie będzie można w Krakowie budować i gdzie mają być tereny zielone.

Bardzo często po konsultacjach dotyczących nowych planów zagospodarowania przestrzennego, inwestycji, użytków ekologicznych, itd. Słychać głosy niezadowolenia i oburzenia. Chodzi o to, że wiele uwag i postulatów jest odrzucanych. Powód? Bo są niezgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Teraz prowadzone będą konsultacje dotyczące samego studium. I dlatego tak są one ważne. Wszystko, co zostanie uwzględnione i zapisane w nowym studium, w przyszłości przełoży się na konkretne inwestycje albo ochronę terenów przed zabudową.

Właśnie ruszają konsultacje dotyczące części pierwszej nowego studium – uwarunkowań. Konsultacje potrwają od 14 października do 26 listopada 2021 roku. Zgłoszone w tym czasie uwagi będą brane pod uwagę przy tworzeniu kierunków rozwoju miasta. Ta druga część studium też będzie podlegać konsultacjom.

Materiały promocyjne oraz informacje dotyczące sporządzanego dokumentu Studium można uzyskać na stronie <https://www.bip.krakow.pl/zaprojektujmykrakow>.

Wszyscy mieszkańcy Krakowa, organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem w obecnych konsultacjach mają możliwość:
1. przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego udostępnionego w trakcie spotkań konsultacyjnych i na stronie <https://zaprojektujmykrakow.org/>,
2. kontaktu z ekspertem podczas spotkań konsultacyjnych z możliwością zadawania pytań bezpośrednio i on-line, a także telefonicznie w dniu 25 listopada od godz. 10.00 do 15.00 (nr tel. 12 616 8526),
3. wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz w warsztatach w dniach 14, 21 i 27 października oraz 15 i 23 listopada br. od godz. 16.00 do 20.00, w sali konferencyjnej w Tauron Arenie (ul. Lema 7, 31-571 Kraków) po wcześniejszej rejestracji na stronie: <https://zaprojektujmykrakow.org/>.

Konsultacje będą składać się będą z 5 spotkań, podzielonych na 5 obszarów tematycznych:
1. Dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe miasta – spotkanie odbędzie się dnia 14 października 2021 r. o godzinie 16:00
2. Komunikacja i Infrastruktura – spotkanie odbędzie się dnia 21 października 2021 r. o godzinie 16:00
3. Mieszkanie – spotkanie odbędzie się dnia 27 października 2021 r. o godzinie 16:00
4. Praca – spotkanie odbędzie się dnia 15 listopada 2021 r. o godzinie 16:00
5. Środowisko i rekreacja – spotkanie odbędzie się dnia 23 listopada 2021 r. o godzinie 16:00

Spotkania będą mieć charakter warsztatów stacjonarnych, które transmitowane będą również online. Na konsultacje zaproszeni są przedstawiciele Rad Dzielnic, przedstawiciele organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz mieszkańcy Miasta. Podczas spotkań konsultacyjnych na odpowiedzi mieszkańców odpowiadali będą eksperci z danego zakresu tematycznego.

Ze względu na kwestie organizacyjne i obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, w spotkaniach będzie mogła wziąć udział ograniczona liczba osób. W związku z ograniczoną pulą miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń. W sytuacji wyczerpania się puli miejsc, mieszkańcy i instytucje zgłaszające się, które nie znalazły się na liście uczestników spotkań stacjonarnych, będą mogły wziąć udział w spotkaniu w formie online z możliwością zadawania pytań i zgłaszania postulatów.
Udział w poszczególnych warsztatach będzie możliwy po rejestracji w formularzu na stronie: <https://zaprojektujmykrakow.org/>.
Rejestrować należy się na każde spotkanie osobno, formularz rejestracyjny dostępny będzie na 2 tygodnie przed każdym spotkaniem.
Wszyscy zainteresowani mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli skorzystać z transmisji on-line spotkania za pomocą strony internetowej <http://zaprojektujmykrakow.org/> oraz na profilu Facebook, YouTube oraz Instagram. Transmisja rozpocznie się o godz. 16:00.

(red)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca