Zapisz się po dotacje dla małych krakowian

Kraków rozdaje pieniądze na … żłobki, kluby dziecięce oraz dziennych opiekunów. Właśnie rozpoczęło się przyjmowanie wniosków na dzieci objęte dotacją celową z budżetu Krakowa. Warunek jest jeden – konieczność udokumentowania prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo potwierdzenie wpisu do rejestru dziennych opiekunów.

Miasto oferuje dofinansowanie na poziomie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. To oznacza, że żłobki, kluby dziecięce lub opiekunowie dzienni mogą otrzymać około 357 złotych. Miasto szacuje, że w tym roku miejską dotacją zostanie objętych ok. 2720 dzieci z niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych i objętych opieką dziennego opiekuna.

Aby otrzymać dotację należy złożyć wniosek w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie do 11 lutego do godz. 15.30. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków i ich wzór można znaleźć na stronie: http://www.bip.krakow.pl/?news_id=73672 oraz w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, tel. 12 616-92-84 lub 12 616-92-27.

Pierwsze dotacje powinny zostać uruchomione wraz z początkiem marca. Miasto zarezerwowało na ten cel 7 mln 895 tys. złotych.

(pt)

fot. iStock.com/Magda S

Najnowsze

Co w Krakowie