Ruszyła rozbudowa ul. Klasztornej. Utrudnienia potrwają dwa lata

Przez blisko dwa lata kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w rejonie ul. Klasztornej. Dzisiaj rozpoczęły się roboty budowlane związane z rozbudową tej ulicy na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wanda.

Wykonawca realizuje prace etapami, wszystko po to, żeby mógł zostać zachowany dojazd do posesji dla mieszkańców oraz poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej. Rozbudowywana ulica nie jest więc całkowicie zamknięta dla ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu dopuszcza wjazd i wyjazd na ul. Klasztorną oraz ulice przylegające tj. Żaglową, Odmętową, Jutrzyńską, Starego Wiśliska, Zbyszka z Bogdańca, Hutnika i Syrachowską wyłącznie dla mieszkańców, klientów sklepów i punktów usługowych, pojazdów KMK oraz samochodów uprzywilejowanych.

Teren objęty inwestycją jest zamknięty dla pozostałych użytkowników ruchu, a odcinek ul. Klasztornej od Żaglowej do ronda przy moście Wanda zostanie wyłączony z ruchu ogólnego. Ruch tranzytowy zostanie skierowany objazdem ulicami Podbipięty, Giedroycia, Ptaszyckiego i Jana Pawła II.

Na początku firmy wykonawcze zajmą się odcinkiem ul. Klasztornej położonym bliżej ronda, mniej więcej na wysokości działających tam firm usługowych i handlowych. W kolejnym etapie wykonawca będzie kontynuował roboty w kierunku północnym do skrzyżowania z ulicą Strychowską, zajmie się też przebudową tej ulicy oraz ulicy Stare Wiślisko. Następne fazy to odcinek na wysokości Błoń Mogilskich do skrzyżowania z ul. Stare Wiślisko. Drogowcy zajmą się też ul. Zbyszka z Bogdańca.

Z uwagi na etapowanie zadania, mieszkańcy ulic objętych inwestycją proszeni są o dostosowywanie się do poleceń służb drogowych i informacji o utrudnieniach zamieszczonych w terenie.

Przypomnijmy: wykonawcą rozbudowy ul. Klasztornej na odcinku od Żaglowej do ronda przy moście Wanda jest wyłoniona w przetargu Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD z Gdowa, która za kompleksową rozbudowę ul. Klasztornej, a także remont kilku przecznic otrzyma kwotę 25,3 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana przez MPWiK SA.

W ramach zadania zostaną wymienione sieci podziemne, pojawi się kanalizacja sanitarna oraz deszczowa wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym, odnowiona będzie nawierzchnia jezdni i chodniki, przebudowane będą przystanki autobusowe. Tam gdzie jest to konieczne zostaną przebudowane i ustawione ekrany akustyczne. Przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Syrachowskiej do ul. Longinusa Podbipięty oraz od ul. Syrachowskiej do ul. Odmętowej wraz z przyłączami. Oprócz samej ulicy Klasztornej, remontu doczekają się odcinki ulic poprzecznych: Żaglowej, Odmętowej, Jutrzyńskiej, Stare Wiślisko, Zbyszka z Bogdańca, Michała Hutnika i Syrachowskiej. W sumie nowa nawierzchnia pojawi się także na prawie 300-metrach lokalnych dróg.

ml, inf. prasowa

Najnowsze

Co w Krakowie