Ruszyły prace nad nowym programem. Kraków ma być bardziej zielony

Ma być bardziej zielono, ale na razie trwają prace papierkowe. Ruszyły przygotowania do „Powiatowego programu zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”. W czerwcu odbędą się konsultacje społeczne.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa z 25 maja tego roku określono priorytetowy obszar działań związanych ze zwiększeniem lesistości miasta Krakowa. Dodatkowo, pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej poddadzą analizie możliwość urządzania nowych obszarów leśnych, w tym lasów, w formie parków leśnych do użytku publicznego.

Program będzie określał zasady i warunki zwiększenia powierzchni lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, docelowo na poziomie nie mniejszym niż 8 proc. powierzchni Krakowa.

Przy tworzeniu programu zostaną wykorzystane wnioski zawarte w opracowywanych przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK „Kierunkach rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”. Przeanalizowane zostaną miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Konsultacje rozpoczną się w czerwcu tego roku. Krakowianie będą mogli zapoznać się ze wstępnie wytypowanymi obszarami pod zalesianie i zadrzewianie.

(wm, krakow.pl)

Zobacz także