Na Rynku nie kupisz obwarzanka! Mamy odpowiedź miasta

Ośmieszył się nieco dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych krakowskiego magistratu Tomasz Popiołek. Zaspał. Albo nie zdążył się jeszcze obudzić. Czymkolwiek jest to spowodowane, niesmak pozostaje. A fakty są takie, że prawdopodobnie do końca września na Rynku Głównym w Krakowie nie kupimy obwarzanków! Powód? Urzędnicy nie zdążyli z przetargiem!

O tym, że w sercu Krakowa nie można kupić krakowskiego przysmaku pisaliśmy w sobotę (tutaj). – Różne są skandale, ale ten przebija wszystkie – grzmiał wówczas miejski radny Kazimierz Chrzanowski.

Dziś mamy oficjalne stanowisko Urzędu Miasta. A nim informacje o przetargach, które się odbyły pod koniec sierpnia (23 i 24.08). Nowe umowy z kupcami zaczną obowiązywać od początku października. A to oznacza, że w tym miesiącu ani mieszkańcy ani turyści na Rynku splecionego pieczywa z solą, makiem, czy sezamem nie uświadczą.

– Przecież od dawna było wiadomo, kiedy kończą się obecne umowy z miastem. Taki przetarg można było zrobić i pół roku temu – denerwuje się jeden z kupców.

Tymczasem urzędnicy odsyłają do stoisk zlokalizowanych… poza płytą Rynku.

–  Owszem, zaistniała krótka przerwa w prowadzeniu sprzedaży tego asortymentu ze stoisk ruchomych na terenie Rynku Głównego, nie mniej jednak na pozostałych terenach, będących w najbliższym otoczeniu Rynku (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto) jest tych stoisk 17. W związku z powyższym należy stwierdzić, że dostępność zakupu obwarzanków nie jest utrudniona – czytamy w oświadczeniu przesłanym przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

A oto cała jego treść:

„W dniu 23 i 24 sierpnia 2016 r. zostały przeprowadzone przez Wydział Spraw Administracyjnych UMK  postępowania przetargowe na udostępnienie miejsc m.in. do prowadzenia sprzedaży ze stoisk ruchomych „Obwarzanka Krakowskiego” na terenach zarządzanych przez tutejszy Wydział.
Dnia 23 sierpnia 2016 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na udostępnienie 10 miejsc w Rynku Głównym i na Bulwarze Czerwieńskim. Podczas przetargu wylicytowano 6 miejsc w Rynku Głównym i 1 miejsce na Bulwarze Czerwieńskim (wobec 3 pozostałych lokalizacji nie było chętnych). Natomiast w  dniu 24 sierpnia 2016 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na udostępnienie 5 miejsc na Placu Szczepańskim i Plantach Krakowskich. Podczas przetargu wylicytowano 2 miejsca na Plantach Krakowskich (wobec pozostałych 4 lokalizacji nie było chętnych).

Dotychczas zawarte umowy obowiązywały do dnia 31 sierpnia 2016 r. W ogłoszeniu przetargowym została ujęta informacja dotycząca terminu zawarcia umów z przedsiębiorcami (zwycięzcami przetargu). Umowy mają być zawarte od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2019 r. Powyższy termin podpisania umowy jest ostatecznym terminem (gwarantowanym dla przedsiębiorców). Nikt z uczestników przetargu (od ogłoszenia informacji o przetargu, do zakończenia licytacji) nie wniósł sprzeciwu czy zastrzeżeń do treści w/w ogłoszenia. Ponadto, każdy z uczestników przetargu złożył pisemnie oświadczenie o przyjęciu  do wiadomości i akceptacji warunków przetargu.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z warunkami ujętymi w ogłoszeniu o przetargu, dokumentami koniecznymi do zawarcia umów jest uzyskanie przez przedsiębiorców i dostarczenie do tut. Wydziału pozytywnej opinii Plastyka Miasta oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie. Termin dostarczenia w/w dokumentów został oznaczony do dnia 12 września 2016 r., tak aby możliwe było jak najszybsze przystąpienie do sporządzenia stosownych umów i ich zawarcie w terminie do dnia 30 września br.
Do dnia dzisiejszego do Urzędu została dostarczona tylko jedna opina Plastyka Miasta wraz z dokumentem z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Krakowie, co na dzień dzisiejszy umożliwia zawarcie jednej umowy. Na dokumenty od pozostałych przedsiębiorców, tutejszy Wydział nadal oczekuje, co  z przyczyn oczywistych uniemożliwia sporządzenie i zawarcie z nimi umowy.

W odniesieniu do poruszanej kwestii dot. braku możliwości kupna obwarzanka w centrum Krakowa informujemy, że powyższe nie znajduje potwierdzenia w obecnym stanie faktycznym. Owszem, z przyczyn opisanych powyżej zaistniała krótka przerwa w prowadzeniu sprzedaży tego asortymentu ze stoisk ruchomych na terenie Rynku Głównego, nie mniej jednak na pozostałych terenach, będących w najbliższym otoczeniu Rynku (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto) jest tych stoisk –17. W związku z powyższym należy stwierdzić, że dostępność zakupu obwarzanków nie jest utrudniona. Najbliższe od Rynku stoiska z obwarzankami znajdują się na rogu Rynku Głównego i ul. Floriańskiej oraz na ul. Grodzkiej (od strony  Rynku Głównego). Powyższe lokalizacje są udostępniane przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.”

(lm)

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie