Rzeka tonie w syfie, ale nikt nie poczuwa się do winy. Co dalej z tym pięknym miejscem?

Czytelnik zaalarmował nas, że koryto Wilgi stało się wysypiskiem śmieci. – Dbanie o czystość i porządek na brzegach rzek i potoków powinno być priorytetem dla całego społeczeństwa – odpisały nam Wody Polskie. Czy podobne sytuacje już nie będą się zdarzały?
 
Oto list Czytelnika, który opublikowaliśmy kilkanaście dni temu. Wyłaniał się z niego straszny bałagan, który zawładnął korytem pięknej rzeki (całość możecie przeczytać poniżej):
 

Koszmar zamiast miejsca wypoczynku! „Czy tak ma wyglądać park rzeczny?” [zdjęcia]

W tej sytuacji zwróciliśmy się do Wód Polskich o wyjaśnienie sprawy. Poniżej odpowiedź nadesłana przez dr Magdalenę Galę, rzeczniczkę prasową tej instytucji.

„Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do zadań gminy należy tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na jej obszarze. Jednym z elementów wskazanych w ustawie, jest zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, do których w opinii Wód Polskich, należą między innymi tereny pozostające w administracji regionalnych zarządów gospodarki wodnej, udostępniane do publicznego korzystania także w ramach powszechnego jak i szczególnego korzystania z wód.

Powstające na terenach otwartych dzikie wysypiska i akumulacja śmieci w rzekach, a także na zbiornikach wodnych, wynikają najprawdopodobniej z braku sprawnie funkcjonującego na terenie gminy lub kilku gmin systemu odbioru odpadów komunalnych jak i działań względem osób uchylających się od obowiązku zachowania czystości. Niezbędna wydaje się częstsza i bardziej skuteczna interwencja służb miejskich w egzekwowaniu obowiązku utrzymania czystości na terenie gminy.

Oczywiście łatwiejszym dla gminy i nie wymagającym podejmowania wysiłku jest wysyłanie strażników miejskich na jednostki organizacyjne władające gruntem. Trudniejszym zadaniem, ale może wartym podjęcia, jest uświadamianie mieszkańców i karanie rzeczywistych sprawców tych wykroczeń (piętnowanie działań/wykroczeń wbrew przepisom ustawy o utrzymaniu czystości)

Działania regionalnych zarządów, w opinii Wód Polskich, winny być ukierunkowane na uświadamianie przedstawicieli władz samorządowych, że zmuszanie jednostek PGW WP do przeznaczania środków na „sprzątanie śmieci” ograniczy wydatki Wód Polskich na pilniejsze zadania związane między innymi z utrzymaniem wód, poprawą warunków korzystania z wód jak i ochrony przed powodzią. Zadania te, należy wyraźnie podkreślić, są głównie w interesie gmin i ich mieszkańców.

Pracownicy Wód Polskich to wykwalifikowani specjaliści obsługujący skomplikowane urządzenia hydrotechniczne, czuwający m.in. nad bezpieczeństwem powodziowym kraju.

Należy również zaznaczyć, iż PGW WP prowadzi kampanię „Szanuj wodę” i nieustannie apeluje o zachowanie czystości nad rzekami i jeziorami.

Podkreślamy, że  Wody Polskie wykonują ustawowe i statutowe obowiązki właściciela śródlądowych wód powierzchniowych określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne  i nie obejmują one działań związanych z usuwaniem odpadów komunalnych oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.

Należy jednak podkreślić, że Wody Polskie są otwarte na wszelką współpracę z samorządami. Dokładamy wszelkich starań i podejmujemy kroki w ramach dbania o czystość i porządek terenów  i obiektów będących w administracji tutejszego Zarządu  w miarę możliwości finansowych. Niejednokrotnie podejmujemy takie działania sami.

Należy również zauważyć, że szkody powodziowe po majowym wezbraniu obciążyły finansowo RZGW w Krakowie na kwotę ponad 61 mln zł, w tym w bardzo dużej mierze Zarząd Zlewni w Krakowie, którego zadaniem jest likwidacja 95 szkód powodziowych.

Dbanie o czystość i porządek na brzegach rzek i potoków powinno być priorytetem dla całego społeczeństwa.  Mamy nadzieję, że świadomość ludzi  dotycząca gospodarki odpadami jest coraz większa i odpadów w miejscach ogólnodostępnych będzie coraz mniej, a co za tym idzie – mniej odpadów będzie spływało rzekami”.

 

 

 

 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie