Wzmożone kontrole i nietypowy apel

Właściciele i zarządy budynków w Krakowie muszą się liczyć ze wzmożonymi kontrolami inspektorów nadzoru budowlanego. W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, inspektorzy sprawdzają stan techniczny obiektów, elewację, instalacje elektryczną i gazową, czy sprawność przewodów wentylacyjnych i kominowych.

W piśmie wystosowanym do właścicieli i zarządców budynków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) w Krakowie, czytamy między innymi, że adresaci powinni przystępować do remontów i napraw „bez zbędnej zwłoki”.

„W Krakowie w dniach 26-31 lipca 2016r. odbędą się Światowe Dni Młodzieży 2016 – wielkie międzynarodowe wydarzenie, w którym uczestniczyć będzie, jak się szacuje, ponad dwa miliony młodych pielgrzymów i innych gości. Obecność Jego Świątobliwości Papieża Franciszka nadaje temu wydarzeniu rangę wizyty państwowej” – przypomina Małgorzata Boryczko z PINB. – „W tej sytuacji zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom tego z istoty swej radosnego, międzynarodowego wydarzenia spoczywa również na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Krakowa, a to w zakresie odpowiedzialności za stan techniczny i estetyczny tych obiektów”.

„Zwracam się więc do Szanownych Państwa, jako Właścicieli i Zarządców obiektów budowlanych na terenie naszego Miasta, z apelem o zgodne z prawem, w ramach obowiązków przewidzianych prawem oraz sumienne i w miarę możliwości wzmożone podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania i estetyki obiektów budowlanych będących Państwa własnością lub przez Państwa zarządzanych” – apeluje PINB.

(ip)

 

Najnowsze

Co w Krakowie