Segregowaliście odpady w śmieciomatach? Punkty można wymieniać tylko do końca października

Musisz przeczytać

Jak poinformował magistrat, dobiegł końca zwycięski projekt budżetu obywatelskiego 2019 pn. „Śmieciomaty z nagrodami”. W ciągu roku, w śmieciomatach zlokalizowanych w trzech miejscach w Krakowie, zebrano około 3 tys. kilogramów zużytych plastikowych butelek i 500 kilogramów aluminiowych puszek po napojach.

Sprzęt działał na zasadach programu lojalnościowego. Za wrzucanie do śmieciomatów plastikowych butelek i aluminiowych puszek po napojach, mieszkańcy zbierali punkty w aplikacji mobilnej „ECO-portfel”.

Segregujesz? Zyskujesz!

Jeszcze do końca października można wymienić punkty na ekogadżety: bawełniane worki i plecaki, bambusowe kubki, piórniki z korka. Nagrody czekają w punktach InfoKraków: w Pawilonie Wyspiańskiego przy placu Wszystkich Świętych 2 i na osiedlu Zgody 7. Po 31 października zebrane punkty stracą ważność.

„Zgnieć z RePETem!”

Projekt miał na celu aktywizację oraz motywowanie mieszkańców do działań przyjaznych dla środowiska. Ci, którzy nie zdążyli skorzystać ze śmieciomatów mogą odwiedzić Lamusownię, która dysponuje swoją maszyną z nagrodami w ramach programu „Zgnieć z RePETem!”.

Jak można segregować śmieci w Krakowie?

Jednak krakowski pomysł na selekcję śmieci to nie tylko śmieciomaty. Mieszkańcy miasta mają do dyspozycji wiele innych możliwości segregowania odpadów. Oprócz tradycyjnych pojemników w miejscu zamieszkania mogą korzystać z:

  • systemów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
  • wywozu odpadów wielkogabarytowych – ich uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 64 62 393, 12 64 62 395, w celu uzgodnienia terminu odbioru
  • dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: Lamusownia przy ulicy Nowohuckiej 1D oraz PGOW przy ulicy Krzemienieckiej 40 – można tu przywieźć zużyte świetlówki, stare opony, baterie, oleje, lekarstwa, akumulatory, termometry rtęciowe, odpady wielkogabarytowe, np. meble, odpady pobudowlane i poremontowe – drewno zmieszane i impregnowane, puszki po farbach, gruz, a także stary sprzęt AGD i elektroniczny oraz tekstylia (pościel, ubrania, dywany itp.)
  • Elektrobrygady na telefon – każdy mieszkaniec w uzgodnionym telefonicznie terminie może zgłosić potrzebę odebrania z jego mieszkania zbędnego i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbiór elektroodpadów w ramach akcji jest nieodpłatny;
  • Krakowskiej EKO-PAKI
  • programu selektywnego zbierania odpadów zielonych (traw, drobnych gałęzi, liści), który w 2021 r. jest realizowany od 1 marca do 10 grudnia. Foliowe worki na odpady zielone można odbierać w siedzibach Rad Dzielnic oraz centrali MPO.
  • programu odbioru i zagospodarowania tekstyliów „100% korzyści”, polegającego na zbiórce odzieży używanej – www.100procentkorzysci.pl
  • Krakowskiego EKO-PUDEŁKA, czyli specjalnych urządzeń z wbudowanymi osobnymi pojemnikami na poszczególne rodzaje drobnych odpadów. Do ekopudełek można wkładać niebezpieczne odpady, jak baterie, drobna elektronika, płyty kompaktowe i żarówki. Natomiast igły, ampułkostrzykawki i przeterminowane lekarstwa można oddać do specjalistycznego pojazdu MPO, który będzie czekał przy konkretnym ekopudełku według harmonogramu dostępnego na stronie mpo.krakow.pl. Ekopudełka są zlokalizowane przy: Galerii Krakowskiej, CH Nowe Czyżyny, Centrum Serenada, CH M1, Galerii Bronowice, CH Bonarka oraz Urzędzie Miasta Krakowa na ul. Wielickiej 28A i al. Powstania Warszawskiego 10;
  • Krakowskiego Kantorka Wymiany, który działa zgodnie z zasadą „książka za książkę”.

Dowiedz się jak prawidłowo segregować odpady

Oprócz miejsc, w których mieszkańcy mogą zostawić problematyczne odpady i śmieci, Kraków prowadzi szereg akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących prawidłowej segregacji i korzyści płynących z recyklingu.

Konkursy plastyczne dla przedszkolaków (np. Eko-Kreatorzy), programy edukacyjne dla klas I–III szkół podstawowych („Krakowskie dzieci wiedzą, jak wyrzucać śmieci” czy „Czytam, rysuję i segreguję”). Starsze dzieci z klas IV–VI szkół podstawowych mogły wziąć udział w programie „Od segregacji nie ma wakacji”, z kolei program adresowany do uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych to „Elektroodpady mają zasady”.

Od 2017 r. realizowany jest program edukacyjny „Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady”, który wspiera szkoły w organizacji właściwego systemu segregacji.

Kolejnym pomysłem na zaszczepienie ekologicznych nawyków jest program edukacyjny dla placówek oświatowych „Kino za baterie”, funkcjonujący od 2014 r. Tylko w zeszłym roku zebrano dzięki niemu ponad 30 Mg baterii.

MPO nie zapomina też o starszych mieszkańcach miasta. Specjalnie dla nich powstał program edukacyjny dla seniorów „Mądrze segregujesz – więcej zyskujesz”, w ramach którego odbywają się zajęcia warsztatowe oraz wycieczki po Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Nowohuckiej 1.

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca