Sejmik dziękuje papieżowi Franciszkowi za ustanowienie św. Jana Pawła II patronem Małopolski

„Sejmik Województwa Małopolskiego z wdzięcznością przyjmuje zatwierdzenie przez Papieża Franciszka Świętego Jana Pawła II, Papieża, Patronem Województwa Małopolskiego” – czytamy w deklaracji, przyjętej przez małopolski sejmik w poniedziałek, 26 października 2020 r.

W maju 2019 roku Sejmik Województwa Małopolskiego skierował do metropolity krakowskiego rezolucję, w której prosił o ustanowienie Jana Pawła II patronem naszego regionu. Papież Franciszek zatwierdził dekret ustanawiający św. Jana Pawła II patronem Małopolski. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów potwierdziła patrona dla naszego województwa 5 października 2020 roku.

„Decyzja ta niesie też dla nas nadzieję, że Jego życie, działalność publiczna i nauczanie – zarówno dotyczące spraw społecznych, jak również podkreślające nienaruszalność godności każdego człowieka – mogą także dzisiaj, w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, łączyć Małopolan – zarówno wierzących w Boga, dającego początek wszelkim wartościom, jak i niewierzących, którzy uniwersalne wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i miłości wywodzą z innych źródeł” – mówi deklaracja przyjęta przez małopolski sejmik.

„Święty Jan Paweł II pozostanie zawsze dla osób wierzących nauczycielem wiary prowadzącym do Chrystusa. Ale chcemy jednocześnie, aby ogłoszenie Go Patronem Województwa Małopolskiego – wydarzenie o silnej symbolicznej wymowie stało się dla wszystkich Małopolan – niezależnie od poglądów, wyznania, tradycji, do których się odwołujemy, tego, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy niewierzącymi – momentem jedności, zachętą do odnalezienia w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II tych wartości, które są nam wszystkim bliskie i łączą nas, czyniąc z nas prawdziwą wspólnotę” – uchwali radni.

(GEG)

Najnowsze

Co w Krakowie