Setki milionów dla małopolskich firm

585 mln zł tyle trafi do przedsiębiorców, którzy postawią na realizację projektów badawczo-rozwojowych w Małopolsce. Trwają nabory z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Pieniądze skierowane są do firm, które chcą rozwijać się przez innowacje i ulepszenie swoich produktów.

– Pomysłowe projekty małopolskich firm mogą liczyć na wsparcie w dwóch rodzajach konkursów wspierających działalność badawczo-rozwojową, które ogłaszać będziemy cyklicznie do 2020 roku. Miliony, które chcemy przekazać przedsiębiorcom, posłużą rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności małopolskich firm na polskim i międzynarodowym rynku – mówi marszałek Małopolski Jacek Krupa.

Pierwsza transza

W ramach pierwszego konkursu, przedsiębiorca może otrzymać nawet 10 mln w zamian za rozwój infrastruktury badawczo – rozwojowej w swojej firmie. Jeżeli chodzi o inwestycje w centra badawcze, dofinansowanie może sięgnąć 25 mln zł. Kwota wsparcia uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa na zasadzie im mniejsza firma tym większy procent wsparcia. Fundusze na dofinansowanie mogą zostać przeznaczone na infrastrukturę do badania jakości wytwarzanych produktów lub usług. Przedsiębiorcy zainteresowani dofinansowaniem, mają czas do 30 września.

Druga transza

Środki na drugi konkurs to pieniądze, które będzie można przeznaczyć na realizację badań naukowych oraz prac rozwojowych w firmie. Kwota jednorazowego dofinansowania w ramach tego programu to 25mln zł. Pieniądze te są przeznaczone głównie dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Podobnie jak w pierwszym programie, poziom dofinansowania będzie uzależniony od rodzaju prowadzonych badań, a także wielkości przedsiębiorstwa. To bezzwrotne wsparcie w ramach programu regionalnego będzie można przeznaczyć na tzw badania przemysłowe, eksperymentalne, na prace rozwojowe, ale też na uruchomienie pierwszej produkcji. W ramach tej transzy dofinansowania, wnioski można składać do 31 października.

To nie jedyne formy wspierania małopolskich przedsiębiorców i firm. Właściciele i prowadzący działalność w naszym województwie, mogą się tez ubiegać o wsparcie w ramach tzw bonów na innowacje, skierowanych głównie do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Bony mają służyć stymulowaniu nawiązywania i kontynuacji współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów o wyższym poziomie zaawansowania technologicznego, a także zwiększeniu konkurencyjności. W Małopolsce przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach bonów, aż do końca października.
Wcześniejsze transze związane z rozwojem innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych, cieszyły się dużym zainteresowaniem. W latach 2007-2013 w całej Małopolsce złożono 326 wniosków o dofinansowanie, dzięki czemu unowocześniono blisko 90 laboratoriów i utworzono ponad 80 nowych etatów badawczych.
Szczegóły trwających naborów dostępne są na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz u konsultantów w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.

(bg)

fot. Airvideopl pixabay.com

Najnowsze

Co w Krakowie