Skarga Rady Miasta oddalona. Antyaborcyjne plakaty nie znikną z Krakowa?

Co dalej z plakatami antyaborcyjnymi w przestrzeni Krakowa? Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Rady Miasta Krakowa na unieważnienie przez wojewodę uchwały w tej sprawie.

Przypomnijmy, że w listopadzie Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę, na mocy której na terenie miasta obowiązywać miał zakaz eksponowania drastycznych treści. Chodziło głównie o antyaborcyjne plakaty z martwymi płodami. Radni uchwalając te przepisy przyznawali, że wojewoda je uchyli. I nie tylko z powodów politycznych, ale także dlatego, że Rada Miasta nie może uchwalać takich zakazów.

I rzeczywiście, w grudniu wojewoda małopolski uchylił zakaz eksponowania w Krakowie drastycznych plakatów antyaborcyjnych wprowadzony przez Radę Miasta.

„W ocenie sądu prezentowanie publiczne treści drastycznych przedstawiających fotografie martwych, zakrwawionych ludzkich płodów może być zakwalifikowane jako działanie zakłócające spokój i porządek publiczny. W niniejszej sprawie nie mamy zatem do czynienia z zakresem nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub przepisach powszechnie obowiązujących, tj. z luką w treści przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, bowiem zakres ten został uregulowany w art. 51 § 1 k.w. Tak sformułowany porządkowy przepis prawa miejscowego zastępuje ustawę, co wykracza poza zakres dopuszczalnego upoważnienia, a także narusza hierarchię aktów normatywnych (art. 87 i 94 Konstytucji RP)” – argumentuje WSA.

Najnowsze

Co w Krakowie