Skończy się przypadkowe wykopywanie kości. Powstanie Muzeum KL Plaszow

Teren, który powinien być miejscem zadumy i pamięci, wreszcie zostanie zagospodarowany. Dzięki porozumieniu Miasta z Gminą Wyznaniową Żydowską, powstanie Muzeum – Miejsce Pamięci na terenie dawnego KL Plaszow.

Przyszłe Miejsce Pamięci obejmie swym obszarem ok. 40 hektarów gruntów wchodzących podczas II wojny światowej w skład historycznego KL Plaszow, a obecnie objętych ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Miasto Kraków dokonało zakupu od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Szarego Domu – dawnego karceru obozowego KL Plaszow zlokalizowanego przy ul. Jerozolimskiej 3 wraz z częścią gruntu, na którym stoi, za kwotę 12 000 zł.

– Na poniedziałek zaplanowaliśmy spotkanie rady społecznej, która będzie się zajmowała tym projektem. Aby móc cokolwiek na tym terenie zrobić, trzeba uporządkować sprawy własnościowe. Zakupiliśmy Szary Dom, kolejnym krokiem będzie uporządkowanie kwestii działek należących do skarbu państwa – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Prace nad powstaniem muzeum rozpoczęły się w 2006 roku, gdy rozpisano konkurs architektoniczny na realizację projektu upamiętnienia KL Plaszow. Dzięki środkom uzyskanym z ministerialnego programu „Dziedzictwo kulturowe – Miejsca Pamięci Narodowej” Muzeum Historyczne Miasta Krakowa prowadzi badania archeologiczne oraz kwerendy, w oparciu o które powstaje scenariusz przyszłego upamiętnienia dawnego KL Plaszow.

– Dawny obóz KL Plaszow to dziedzictwo, którego depozytariuszami jesteśmy przede wszystkim my, krakowianie, Gmina Miejska Kraków oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i społeczności. Jest to jednak przede wszystkim odpowiedzialność, której wagę rozumiemy doskonale. W ostatnim czasie teren byłego obozu koncentracyjnego KL Plaszow został na nowo otoczony zainteresowaniem, opieką oraz działaniami edukacyjnymi, które upowszechniają jego historię wśród mieszkańców i turystów – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

Przyszłe Miejsce Pamięci obejmie swym obszarem ok. 40 hektarów wchodzących podczas II wojny światowej w skład historycznego KL Plaszow, a obecnie objętych ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stanowić je będzie wspomniany obszar, obiekt historyczny – Szary Dom, budynek wystawienniczo-administracyjny, zwany Memoriałem, ulokowany poza terenem dawnego obozu. Jego istotną częścią jest teren dwóch żydowskich cmentarzy, gminy krakowskiej i podgórskiej, który zostanie wyraźnie wyodrębniony w kształcie przyszłego upamiętnienia.

– Po bardzo długim czasie zaczęło spełniać się moje marzenie – bardzo chciałbym, aby udało się zachować autentyczny wygląd obozu – powiedział Tadeusz Jakubowicz, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

(wm, krakow.pl)

fot. Anosmia via Foter.com

Najnowsze

Co w Krakowie