Smog atakuje! Normy przekroczone, a może być jeszcze gorzej

Po kilku dniach z czystym powietrzem, teraz znów oddychamy trującymi pyłami. W Krakowie sytuacja smogowa jest nie najlepsza.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-7.00, zarejestrowany na stacjach pomiarowych w Krakowie wyniósł 63 ʮg/m3. Tymczasem dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3.

Co gorsze, warunki usuwania zanieczyszczeń z obszaru miasta określane są jako złe.

jk

Najnowsze

Co w Krakowie