Smog atakuje. Przeżyliście noc?

fot. Greenpeace PL via Foter.com

Noc była straszna, a dzień nie będzie o wiele lepszy. Wskaźniki zanieczyszczenia powietrza pokazywały wielokrotne przekroczenie norm i przez cały czwartek będzie podobnie.

W nocy przekroczenie norm zawartości pyłu zawieszonego PM10 pokazywały wszystkie wskaźniki. Źle było wszędzie, a najwyższe wartości wskazywały czujniki na Alejach Krasińskiego i w Nowej Hucie. Ten ostatni czujnik około 6:00 rano znów wystrzelił w górę – pozostałe rano wskazywały coraz niższe wartości. Ale i tak znacznie za wysokie.

Dane można na bieżąco śledzić na stronie WIOŚ Kraków.

Zalecenia dotyczące ochrony zdrowia:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

(wm, krakow.pl)

fot. GreenPeace PL via Foter.com

Zobacz także