Smog: Dwie nowe stacje już działają. Gdzie gorzej?

Od 1. stycznia krakowskie powietrze badane jest przez dwie nowe stacje zlokalizowane są przy ul. Telimeny (Prokocim) i ul. Jaskrowej (os. Wadów). Która stacja pokazała gorsze wyniki?

Pomiary z nowych stacji można kontrolować poprzez stronę internetową WIOŚ. Wyniki z nowych stacji są dość podobne. Dziś nieco wyższy stan zanieczyszczenia PM10 jest na os. Wadów.

– Dogęszczenie aktualnej siatki stacji pomiarowych pozwoli na uzyskanie informacji o przestrzennym zróżnicowaniu stężeń na całym obszarze Krakowa i bieżącym stanie powietrza. Dodam, że żadne inne miasto w Polsce nie ma tak rozbudowanego monitoringu – powiedział Witold Śmiałek, doradca Prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza.

Nowe lokalizacje wybrano we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie, po szczegółowej analizie ich rozmieszczenia.

– Lokalizacje wybrano tak aby mieć możliwość pozyskiwania danych z obszarów z których do tej pory nie posiadaliśmy informacji o aktualnych stężeniach substancji szkodliwych znajdujących się w powietrzu. Stacja przy ulicy Telimeny jest stacją tła miejskiego, a na osiedlu Wadów – przemysłową. Ze względu na duże skupiska mieszkańców na Ruczaju i w rejonie ulicy Czerwone Maki rozważaliśmy także tę lokalizację jako stację typu tła miejskiego, ale nie spełniła ona wymogów Państwowego Monitoringu Środowiska – dodał Witold Śmiałek.

(wm, krakow.pl)

Zobacz także