Smog. Fatalne wieści dla Krakowa. Dziś jest dramatycznie!

Od rana stacje pomiarowe w Krakowie świecą się na czerwono, a nawet bordowo. I nie zanosi się, by w ciągu dnia było znacznie lepiej. Dlatego dziś komunikacja miejska jest darmowa.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz.1.00-7.00 w Krakowie wyniósł 80 ʮg/m3. Tymczasem dopuszczalna
norma dobowa to 50ʮg/m3.

Co gorsza, nie zanosi się, by sytuacja miała się diametralnie poprawić, ponieważ warunki usuwania zanieczyszczeń z obszaru miasta określane są jako bardzo złe.

W związku z tym miasto wprowadziło darmową komunikację miejską, o czym pisaliśmy tutaj:

Najnowsze

Co w Krakowie