Smog nie odpuszcza. W sobotę nadal będzie dramatyczne powietrze

W sobotę 28 stycznia, tak jak dzisiaj, mogą wystąpić znaczne przekroczenia normy dobowej pyłu PM10 – informuje Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Krakowie.

Przypominamy o zaleceniach lekarzy. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Przez cały jutrzejszy dzień, na bieżąco można monitorować sytuację, na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie – wystarczy kliknąć tutaj.

 

Zobacz także