Smog? Spędź weekend w „sanatorium Kraków”

Zapowiada się weekend bez smogu, jakiego nie było od miesięcy! Od dziś powietrze w Krakowie jest fantastyczne.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-14.00, zarejestrowany na stacjach pomiarowych w Krakowie wyniósł 13 ʮg/m3. Tymczasem dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3.

Wygląda na to, że stan powietrza w weekend może być już tylko lepszy, bo warunki usuwania zanieczyszczeń z obszaru miasta – bardzo dobre.

jk

Najnowsze

Co w Krakowie