Smog w Krakowie. Balansujemy na granicy

fot. Pixabay

– Nie przewiduje się przekroczeń średniego dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 50 μg/m3 PM10 na obszarze miasta – czytamy w komunikacie, ale w niektórych miejsca na pewno stacje wydadzą ostrzeżenie.

Wszystko dlatego, że według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-7.00, zarejestrowany na stacjach pomiarowych w Krakowie wyniósł 49 ʮg/m3. Tymczasem dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3.

Na szczęście warunki usuwania zanieczyszczeń z obszaru miasta określane są jako bardzo dobre, więc jest szansa, że popołudniem sytuacji jeszcze się poprawi.

jk

Zobacz także