Smog w Krakowie. Czarne chmury przepędzone

Fot. KRKnews

Powietrze w Krakowie jest bardzo dobrej jakości i nie zanosi się, by w najbliższym czasie normy zostały przekroczone.

W piątek poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-14.00, zarejestrowany na stacjach pomiarowych w Krakowie wyniósł 19 ʮg/m3.

Jutro powietrze również ma być czyste. „Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie przewiduje się przekroczeń średniego dobowego stężenia
pyłu PM10 powyżej 50 μg/m3 na obszarze miasta” – podaje magistrat.

jk

Zobacz także