Smog w Krakowie. Dziś nie ma zagrożenia

W poniedziałek, zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nie przewiduje się przekroczeń pyłu
PM10 na obszarze miasta
informuje magistrat.

Według średniej z godz. 1.00-7.00, zarejestrowany na stacjach pomiarowych w Krakowie wyniósł 16 ʮg/m3. Dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3.

Z kolei warunki przewietrzania miasta określane są jako średnie.

jk

Najnowsze

Co w Krakowie