Smog w Krakowie. Jest gorzej, jedna dzielnica zagrożona

fot. Marcin Warszawski / SMMK

Dziś powietrze ma gorszą jakość niż wczoraj, ale dalej nie jest źle. Przekroczenie normy możliwe jest tylko w Swoszowicach.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz.
1.00-7.00 w Krakowie wyniósł 40 ʮg/m3, przy dopuszczalnej normie dobowej 50ʮg/m3.

Sytuacji może pogorszyć się popołudniem, bo warunki do przewietrzania miasta określane są jako „złe i umiarkowanie średnie”.

jk

Zobacz także