Smog w Krakowie. Normy przekroczone, lepiej dziś nie będzie

Są mrozy, więc musi być też smog? Na to wygląda, bo normy w Krakowie są dziś znacznie przekroczone.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-7.00 (8.00 dla stacji przy al. Krasińskiego), zarejestrowany na stacjach pomiarowych w Krakowie wyniósł 70 ʮg/m3. Tymczasem dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3.

To jednak nie koniec złych wiadomości, bo warunki usuwania zanieczyszczeń z obszaru miasta określane są jako złe.

jk

Najnowsze

Co w Krakowie