Smog w Krakowie. Normy znów przekroczone, lepiej raczej nie będzie

Stacje pomiarowe nad Krakowem utworzyły kolory tęczy, co oznacza, że powietrze w mieście jest złej jakości.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-7.00, zarejestrowany na stacjach pomiarowych w Krakowie wyniósł 56 ʮg/m3. Tymczasem dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3.

Co gorsza, zanosi się, by ten stan dziś się poprawił. Wszystko dlatego, że warunki usuwania zanieczyszczeń z obszaru miasta określane są jako umiarkowanie średnie.

Najnowsze

Co w Krakowie