Smog w Krakowie. Takiego powietrza nie było już dawno

Zielono mi! – krzyczą dziś mapy mierzenia poziomu smogu w powietrzu. Dziś w Krakowie można oddychać pełną gębą!

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-7.00, zarejestrowany na stacjach pomiarowych w Krakowie wyniósł zaledwie 12 ʮg/m3! Tymczasem dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3.

Co więcej, takiego powietrza możemy spodziewać się przez cały dzień, bo warunki usuwania zanieczyszczeń z obszaru miasta określane są jako bardzo dobre.

jk

Najnowsze

Co w Krakowie