Smog w Krakowie. W trzech dzielnicach stężenie może być przekroczone

Nie jest źle, ale na Grzegórzkach, Krowodrzy i Czyżynach może zostać przekroczona dopuszczalna norma smogu.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz.
1.00-7.00, wyniósł 35 ʮg/m3, tymczasem dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3.

Popołudniem sytuacja może się pogorszyć, bo warunki usuwania zanieczyszczeń z obszaru miasta określane są jako złe i umiarkowanie złe.

jk

Najnowsze

Co w Krakowie