SMS poinformuje Cię, że możesz już odebrać dokument z urzędu

Czekasz na odbiór dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego? Od teraz informację o tym, że dokument jest już gotowy do odbioru będzie można otrzymać sms-em.

Urząd Stanu Cywilnego wdrożył nową funkcję informacyjną SMS dla klientów oczekujących na odbiór zamówionych dokumentów, takich jak: odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), zaświadczenia o stanie cywilnym i decyzje administracyjne.

Jak to działa? Wystarczy we wniosku o wydanie dokumentu podać swój numer telefonu komórkowego oraz dodatkowo wypełnić oświadczenie z wyrażeniem zgody na otrzymanie komunikatu. Gdy dokument będzie gotowy do odbioru zostanie przesłane powiadomienie o możliwości jego odbioru.

Po otrzymaniu wiadomości SMS na telefon komórkowy, o oczekującym dokumencie do odbioru, wnioskodawca zgłasza się do urzędu, do wskazanej w SMS lokalizacji odbioru, tj. ul. Lubelska 29, ul. Wadowicka 8W lub os. Zgody 2, począwszy od dnia otrzymania wiadomości SMS, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.40 do 17.50.

 – Usługa SMS ma pomóc oczekującym na odbiór dokumentu, których sprawa nie mogła zostać bezzwłocznie „od ręki” załatwiona podczas osobistej wizyty w urzędzie. Dotyczy to głównie spraw, dla których akty stanu cywilnego były sporządzone w formie papierowej, na podstawie obowiązujących przepisów do 2015 r. Akty te podlegają przeniesieniu do elektronicznego rejestru stanu cywilnego – informuje urzad miasta.

(JS)

 

Najnowsze

Co w Krakowie