Stan alarmowy w Krakowie! Odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego [wideo]

Dziś na razie nie pada, ale stan wód wciąż jest wysoki, więc IMGW wprowadziło trzeci stopień zagrożenia powodziowego.

Obowiązuje ono w zlewniach: Soły poniżej kaskady zbiorników, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa. Spodziewane są jednak dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

W godzinach późnopopołudniowych spodziewane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego na Wiśle.

Ostrzeżenie obowiązuje od piątku do godz. 8.00. W dalszej kolejności spodziewane są także przekroczenia stanów alarmowych zwłaszcza w zlewniach Skawy, Raby oraz Dunajca. Stan alarmowy może zostać też przekroczony na Małej Wiśle w profilu Jawiszowice.

W środę wieczorem w Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego odbyło się doraźne posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego.

Monitorowanie wybranych punktów potencjalnego zagrożenia związanego z intensywnymi opadami deszczu zostało uruchomione przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, zgodnie z „Procedurą postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń spowodowanych nawalnymi opadami deszczu na terenie Miasta Krakowa”od godz. 14.00 we wtorek, a wczoraj monitorowanie stanu wód rozszerzono do 23 punktów kontrolowanych co 6 godzin.

„W toku dyskusji członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego zwrócono uwagę na zagrożenia sanitarne, związane z bakteriami, które mogą się pojawić po przepełnieniu zbiorników szambowych oraz na konieczność zwiększenia nadzoru nad bezpieczeństwem sanitarnym dostaw wody, a także omówiono ewentualne zagrożenia związane z osuwiskami” – informuje magistrat.

Z kolei tak wygląda sytuacja na Białce na moście w Białce Tatrzańskiej.

ip

zdjęcie tytułowe / fot. Anna Duda / krakow.pl

 

Najnowsze

Co w Krakowie