Starosta krakowski w gronie nagrodzonych „Krakowskim Dukatem”

Starosta krakowski Wojciech Pałka otrzymał nagrodą „Krakowski Dukat” w kategorii „Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości”. Wyróżnienie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie otrzymali także Zdzisław Durlak reprezentujący DG ELPRO, Artur Niemyski z firmy inżyniersko – konsultingowej DABSTER sp. z.o.o., Janusz Wesołowski – wiceprezes zarządu Wodociągów Miasta Krakowa oraz Łukasz Dziędziel, prezes zarządu Fabryki Maszyn i Urządzeń OMAG sp. z o.o.

Dziękuję swoim współpracownikom, bez których otrzymanie tego wyróżnienia byłoby niemożliwe – mówił Wojciech Pałka odbierając nagrodę z rąk marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego. To z rekomendacji marszałka IPH wyróżniła starostę krakowskiego jako przedstawiciela władz samorządowych, którzy starają się tworzyć szczególne warunki do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. – Jest to zobowiązanie – ale i motywator do dalszej pracy na rzecz rozwoju gospodarczego tej części województwa małopolskiego – podkreślał Wojciech Pałka.

Starostka krakowski był jednym z nagrodzonych. Laureatami nagrody Krakowski Dukat w kategorii właściciel firmy zostali Zdzisław Durlak reprezentujący DG ELPRO – spółkę specjalizującą się w systemach automatyki i bezpieczeństwa budynków oraz Artur Niemyski z firmy inżyniersko – konsultingowej DABSTER sp. z.o.o. Nagrodzono także dwóch najlepszych menadżerów firmy, których model zarządzania jednostką zdaniem kapituły zasługuje na szczególne uznanie. Statuetki otrzymali Janusz Wesołowski – wiceprezes zarządu Wodociągów Miasta Krakowa oraz Łukasz Dziędziel, prezes zarządu Fabryki Maszyn i Urządzeń OMAG sp. z o.o.

Fot. IPH w Krakowie

Specjalne wyróżnienia przyznano też osobom ze świata kultury za pełne pasji działania, które przez swoją nieszablonowość i atrakcyjność przyczyniają się do promocji Krakowa i budowania wspaniałej krakowskiej atmosfery. Nagrodę Kultura – Media – Biznes otrzymali Anna Starmach, Ewa Wachowicz i Robert Makłowicz.

Honorową statuetkę, będącą najwyższym wyróżnieniem Izby otrzymał Wojciech Więckowski – współzałożyciel Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie i wieloletni członek władz Izby w dowód uznania za całokształt pracy w samorządzie gospodarczym.

Krakowskie Dukaty wręczono podczas gali jubileuszu 171-lecia powstania Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Krakowski Dukat to nagroda przyznawana od 1991 roku z inicjatywy gazety „Czas Krakowski”. Wręczana była przedsiębiorcom wywodzącym się ze środowisk gospodarczych woj. krakowskiego za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej. Od 1998 roku Izba Przemysłowo-Handlowa stała się jedynym fundatorem nagrody. Nagroda Krakowski Dukat ma charakter promocyjny i przyznawana jest nie przedsiębiorstwu, lecz osobie, która je założyła lub nim zarządza. Nagroda wyróżnia i honoruje osoby za osiągnięte wyniki ekonomiczne, za inwencję, za umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym dana osoba prowadzi swą działalność.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie