Wiemy kto, kiedy i za ile wybuduje obwodnicę Zabierzowa z 300-metrowym tunelem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych wskazała wykonawcę obwodnicy Zabierzowa, ponad 10-kilometrowego odcinka w ciągu drogi krajowej nr 79. Jako najkorzystniejszą wskazano ofertę konsorcjum firm: Strabag Polska – lider i Strabag AG- partner. Firmy te dostaną za wybudowanie jednej z najważniejszych obwodnic pod Krakowem blisko 590 mln złotych.

Wykonawca ma zbudować obwodnicę o długości ok. 10,3 km, klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Na początkowym przebiegu, za węzłem Modlniczka obwodnica będzie dwujezdniowa, w dalszej części tylko jednojezdniowa. Po stronie północnej ominie tereny zabudowane podkrakowskiego Zabierzowa. Nowa obwodnica obsłuży też tereny przyległe, dzięki wybudowaniu dróg zbiorczych i trzech skrzyżowań: w Zabierzowie, Bolechowicach i Rudawie. Powstaną obiekty inżynierskie, w tym tunel o długości ok. 300 metrów, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładka dla pieszych i rondo. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym: energetyka, telekomunikacja i sieci wod-kan-gaz. Wybudowane zostaną: odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe. 

Wszystkie prace wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie powinny zostać ukończone w ciągu 37 miesięcy od podpisania umowy, przy czym do tego czasu nie będą wliczane okresy zimowe, czyli od 16 grudnia do 15 marca. To oznacza, że obwodnica Zabierzowa powinna być gotowa za ok. cztery lata.

Według pomiarów ruchu przeprowadzonych w latach 2020/2021 przez Zabierzów przejeżdża średnio na dobę 21,4 tys. pojazdów. Z powodu dużego ruchu mieszkańcy i władze samorządowe zabiegali o obwodnicę. Walka o nową drogę trwała wiele lat, wkrótce ta droga powstanie i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miejscowości, poprawiając bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.  

Kalendarium
2 września 2009 r. – podpisanie umowy na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe
28 października 2016 r. – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
29 grudnia 2017 r. – podpisanie umowy na Koncepcję programową
15 listopada 2019 r. – podpisanie umowy z wykonawcą kompleksowej dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID
1 lipca 2021 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID
1 sierpnia 2022 r. – wydanie decyzji ZRID
27 października 2022 r. wybór najkorzystniejszej oferty

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie