Straż Graniczna zatrzymała czterech Ukraińców. Jeden z nich…

Dwóch cudzoziemców nie zgłosiło się do pracodawców. Kolejny złamał obowiązujący zakaz wjazdu do Polski. Natomiast Ukrainka została przyjęta przez funkcjonariuszy PSG w Zakopanem, w ramach readmisji ze Słowacji.

Czworo obywateli Ukrainy zatrzymali funkcjonariusze z Placówki Straży granicznej w Zakopanem. Dwóch z nich, nie podjęło zatrudnienia u pracodawców wskazanych w oświadczeniach o zamiarze powierzenia pracy – na podstawie, których obcokrajowcy otrzymali wizy. W związku z powyższym cudzoziemcy zostali zobowiązaniu do opuszczenia Polski wraz z 6 – miesięcznym zakazem wjazdu do państw Schengen.

– Dużo surowsze konsekwencję spotkały innego obywatela Ukrainy. Cudzoziemiec widniał w bazach danych, jako osoba niepożądana w Polsce. Za złamanie obowiązującego zakazu wjazdu do RP został zatrzymany. Mężczyzna zostanie doprowadzony przymusowo do granicy. Ponadto orzeczono wobec niego 3-letni zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen. Dodatkowo będzie musiał pokryć koszty związane z deportacją – poinformowali strażnicy.

Zatrzymana została również obywatelka Ukrainy, którą przekazali funkcjonariusze słowackiej policji w ramach readmisji. Nie posiadała ona przy sobie żadnych dokumentów. Jej tożsamość udało się potwierdzić w bazach danych. Kobieta zostanie skierowana do Strzeżonego Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu, gdzie będzie oczekiwać na wydanie zastępczych dokumentów i wydalenie z RP.

(ip)

fot. Karpacki Oddział SG

Najnowsze

Co w Krakowie