Strażacy zamknęli 18 escape roomów w Małopolsce

Straż pożarna skontrolowała 42 obiekty w województwie. Właściciele siedmiu escape roomów otrzymali mandat karny, a łącznie stwierdzono ponad 250 nieprawidłowości.

Escape roomy to pomieszczenia, w których uczestnicy zostają zamknięci. Zabawa polega na tym, że gracze muszą rozwiązać serię zagadek, by otrzymać klamkę, klucz lub kod umożliwiający wyjście na zewnątrz. Zwykle gra trwa około godziny.

„W czasie inspekcji escape roomów analizowano dokumenty i ustalenia z przeprowadzonych kontroli. Lokale zostały sprawdzone zarówno pod względem możliwości ewakuacji jak i wymagań ochrony przeciwpożarowej. W wyniku zamknięto 18 małopolskich lokali” – informuje rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Sebastian Woźniak.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obszarze ewakuacji:

– Brak wyposażenia budynku w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.
– Przekroczenie o 100% dopuszczalnej długości drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku dojścia ewakuacyjnego.
– Występowanie na drogach ewakuacyjnych wykładziny podłogowej oraz okładzin ściennych z materiału łatwo zapalnego.
– Brak oznakowania dróg ewakuacyjnych znakami zgodnymi z polską normą.- Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie.
– Składowanie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych oraz lokalizowanie przedmiotów zawężających szerokość drogi ewakuacyjnej poniżej wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych.
– Brak wyposażenia dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w oświetlenie awaryjne i zapasowe.
– Występowanie drzwi podnoszonych na drodze ewakuacyjnej.
– Występowanie schodów zabiegowych jako jedynej drogi ewakuacyjnej.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obszarze wymagań ochrony przeciwpożarowej niedotyczących warunków ewakuacji to:

– nieokazanie do wglądu protokołów z badań okresowych instalacji użytkowych i urządzeń przeciwpożarowych,
– brak wyposażenia lokalu w hydranty wewnętrzne 25,
– brak wyposażenia obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
– brak doprowadzenia drogi pożarowej do budynku.

Tragedia, która wstrząsnęła Polską

W piątek, 4 stycznia ok. godz. 17.30 wybuchł pożar w koszalińskim escape roomie. Jedna z butli gazowych, która była podłączona do piecyka gazowego rozszczelniła się. Ogień wybuchł w pomieszczeniu obok, gdzie bawiło się pięć 15-latek. Pracownik został poparzony i odcięty od przyjaciółek, które świętowały urodziny jednej z nich. Gimnazjalistki zmarły w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

Amelia, Gosia, Karolina, Wiktoria i Julia były najlepszymi przyjaciółkami, które chodziły do jednej klasy. Śmierć dziewcząt wstrząsnęła mieszkańców Koszalina oraz głęboko poruszyła całą Polskę. Nastolatki zostały pochowane razem i zorganizowano im wspólne uroczystości pogrzebowe.

Kontrole są efektem dramatu, który wydarzył się w Koszalinie. Joachim Brudziński, szef MSWiA zalecił kontrole tego typu miejsc w całej Polsce. Do tej pory tego typu lokale nie musiały przechodzić kontroli przeprowadzanych przez straż pożarną.

Just.

Najnowsze

Co w Krakowie