Strefa Czystego Transportu. Radni rozważą uchwałę ws. unieważnienia SCT w przyszłym roku

W połowie stycznia Rada Miasta Krakowa zajmie się obywatelskim projektem uchwały ws. unieważnienia strefy czystego transportu (SCT). Pod obywatelskim projektem uchwały podpisało się ponad 7 tys. osób. 

Grupa przeciwników komitet „Kraków dla kierowców” trzy tygodnie temu złożyła w magistracie obywatelski projekt uchwały. Podpisało go, jak przekazali inicjatorzy projektu, 7,2 tys. osób w formie elektronicznej i 450 w formie papierowej. Autorzy uchwały liczyli, że radni jeszcze w grudniu będą rozmawiać o tym projekcie i głosować nad nim. Urzędnicy stwierdzili, że potrzebna jest weryfikacja podpisów – stąd przesunięcie terminu na 17 stycznia.

 – Otrzymaliśmy pismo z Rady Miasta informujące, że nasza inicjatywa będzie głosowana dopiero w 17 stycznia 2024 r. Urzędnicy miejscy, choć już wiedzą, że spełniliśmy wymogi ustawowe co do ilości podpisów – o czym świadczy sam fakt, że wyznaczono termin procedowania – pod pretekstem zweryfikowania wszystkich głosów przekładają inicjatywę na następny rok, mimo że ustawa o samorządzie gminnym – mówi Piotr Bartosz z  komitetu Kraków dla kierowców”

Składanie podpisów zakończyło się 11.11.2023 roku. Zebrano w sumie 7200 podpisów przez ePUAP i 400 papierowych, które urzędnicy będą liczyć ponad dwa miesiące.

  – Czy tak długi termin ma związek z datą opublikowania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie zgodności z prawem wprowadzenia tej strefy wykluczenia samochodowego i pozbawienia prawa do swobodnego poruszania się, który zaplanowano na 11 stycznia? Niestety, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przegłosowana przez radnych uchwała o SCT w 2022 roku była wadliwa, a teraz urzędnicy odwlekają ustawowy termin głosowania nad jej usunięciem w czasie, by poznać decyzje WSA – tłumaczy decyzje urzędników Piotr Bartosz

Uchwałę ustanawiającą SCT w Krakowie radni przyjęli w listopadzie 2022 r. powołując się m.in. na Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz obowiązki wskazane w wojewódzkim Programie Ochrony Powietrza. Od lipca 2024 r. do czerwca 2026 r. w Krakowie będzie obowiązywał okres przejściowy. Do miasta nie wjadą samochody osobowe i ciężarowe zarejestrowane po 1 marca 2023 r., które nie spełniają norm co najmniej Euro 3 (rok produkcji od 2000) w przypadku aut benzynowych i LPG, a w przypadku diesli norm co najmniej Euro 5 w (rok produkcji od 2010, a w przypadku samochodów ciężarowych rok produkcji od 2008).

Sprawdź, czy od przyszłego roku możesz wjechać autem do Krakowa. Dane znajdziesz w aplikacji

Jarek Strzeboński 

28 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie