Strefa Czystego Transportu ruszy w Krakowie od 1 lipca

Fundacja Frank Bold zaskarżyła wyrok WSA w sprawie Strefy Czystego Transportu. Po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i odwołaniach dotyczących tego rozstrzygnięcia, przyjęta przez Radę Miasta Krakowa w listopadzie 2022 roku uchwała wprowadzająca SCT w Krakowie na tę chwilę obowiązuje.  – Oznacza to, że od 1 lipca może obowiązywać w stolicy Małopolski Strefa Czystego Transportu – informuje urząd miasta. 

W styczniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozpatrywał trzy skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa powołującą strefę czystego transportu. Jedną z nich złożył Wojewoda Małopolski oraz osoba prywatna. Sąd uwzględnił skargę wojewody i zdecydował o uchyleniu w całości uchwały powołującej strefę czystego transportu. Odrzucił natomiast dwie pozostałe skargi, złożone przez osoby fizyczne, argumentując, że skarżący nie wykazali interesu prawnego w tej sprawie.

Jedną z nich złożyła osoba prywatna. Zaskarżyła ona wyrok m.in. dlatego, że sąd odrzucił jej wcześniejszy wniosek o unieważnienie uchwały o SCT. WSA argumentował wówczas, że osoba ta (a także druga, która również złożyła podobny wniosek) nie wykazała odpowiedniego interesu prawnego, czyli nie udowodniła, że już teraz SCT narusza czy ogranicza jej prawa. W jaki sposób. Pojawienie się takiej skargi na decyzję sądu oznacza, że w tym punkcie wyrok nie jest prawomocny. Nie wpływa to jednak na przyszłe obowiązywanie uchwały.

Drugą skargę złożył Frank Bold. Fundacja ta zaskarżyła wyrok w zakresie, w jakim WSA na wniosek wojewody stwierdził nieważność uchwały. Ten punkt wyroku również nie jest więc prawomocny, nie wywołuje skutków prawnych. W tym przypadku konsekwencje są jednak takie, że przyjęta w listopadzie 2022 r. uchwała o SCT wciąż obowiązuje, a Strefa mogłaby wejść w życie w opisanym w tym dokumencie kształcie, zgodnie z planem – 1 lipca tego roku.

Miłosz Jakubowski z Frank Bold tłumaczy to stanowisko w następujący sposób. – Zgodnie z wyrokiem sądu, uchwała powinna tak precyzyjnie określać obszar strefy, że powinny być wręcz wskazane miejsca, gdzie będą stały znaki. Uważamy, że jest to w praktyce nie do zrealizowania. Układ drogowy się zmienia, na obrzeżach miasta cały czas powstają nowe drogi i nie da się aż tak szczegółowo tego określić, prowadziłoby to do absurdów. Przy każdej zmianie w układzie drogowym na granicy z innymi gminami trzeba byłoby nowelizować uchwałę

Zarząd Transportu Publicznego rozpoczął już pracę nad nową uchwałą dotyczącą wprowadzenia Strefy Czystego Transportu w Krakowie. 

– Nowa strefa ma w założeniach obowiązywać od innej daty, niż ta określona w obecnej uchwale. Badane są też możliwości pozostałych zmian w zapisach, by jednocześnie skutecznie chronić krakowian przed szkodliwymi substancjami ze spalin, a z drugiej strony by to narzędzie do walki o czyste powietrze nie było dotkliwe – zwłaszcza dla mieszkańców w trudniejszej sytuacji życiowej. W tej sprawie odbyło się już spotkanie, na którym poznaliśmy wstępne opinie tak przeciwników jak i zwolenników wprowadzenia strefy. O wypracowanych podczas dalszych prac propozycjach będziemy informować w najbliższym czasie – tłumaczy Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

 

Najnowsze

Co w Krakowie