Strefa czystego transportu w Krakowie. Wojewoda jej nie zakwestionował, ale dał nadzieję jej przeciwnikom

To Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygnie, czy uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia strefy czystego transportu jest zgodna z prawem. Wojewoda małopolski nie zdecydował się na uchylenie uchwały krakowskich radnych, ale po protestach, które otrzymał, skierował sprawę do sądu. Zarząd Transportu Publicznego, który odpowiadał za przygotowanie przepisów o strefie, cieszy się, że wojewoda nie uchylił uchwały i wierzy, że sąd także podtrzyma decyzję radnych.

Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się na wprowadzenie zakazu wjazdu starych i kopcących samochodów. Rada Miasta podjęła uchwałę w tej sprawie 23 listopada 2022 roku. Prawie natychmiast po tej decyzji do wojewody zaczęły napływać skargi osób niezadowolonych z przepisów ograniczających ruch w mieście dla najstarszych samochodów. Wojewoda nie zdecydował się jednak na uchylenie uchwały Rady Miasta Krakowa. Wybrał inne rozwiązanie – wojewoda skierował sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To oznacza, że uchwała obowiązuje, ale przed wejściem jej w życie powinno być znane rozstrzygnięcie sądowe.

Strefa Czystego Transportu ma obejmować teren całego Krakowa. To nowatorskie rozwiązanie w Polsce i w tej części Europy. Pierwsze zmiany wejdą w życie w lipcu 2024 r., a całościowe – dwa lata później. Do Krakowa nadal będzie można wjechać samochodami o różnym napędzie, ale pod warunkiem, że silnik spełnia odpowiednią normę emisji spalin.

Pierwszy etap – wdrożenie SCT w Krakowie przypada na 1 lipca 2024 r. Wówczas do miasta nie wjadą auta najstarsze, najbardziej zanieczyszczające powietrze, tj. blisko i ponad 30-letnie.
Pojazdy zarejestrowane po raz ostatni przed 1 marca 2023 r. będą tu podlegały jeszcze bardzo łagodnym ograniczeniom. Do Krakowa wjadą pojazdy zasilane benzyną/LPG o minimalnej normie Euro 1, a w przypadku pojazdów z silnikami Diesla o minimalnej normie Euro 2.
Pojazdy zarejestrowane po 1 marca 2023 r. będą podlegały surowszym ograniczeniom, czyli spełniające normę Euro 3 dla pojazdów zasilanych benzyną/LPG, a w przypadku pojazdów z silnikami Diesla o minimalnej normie Euro 5.

Drugi etap obowiązywania SCT zacznie się w lipcu 2026 r. i tu już ograniczenie wjazdu będzie dotyczyło samochodów ponad 26-letnich (benzyna) oraz ponad 16-letnich (diesel), czyli do Krakowa wjadą wyłącznie pojazdy zasilane benzyną/LPG o minimalnej normie Euro 3, a w przypadku pojazdów z silnikami Diesla o minimalnej normie Euro 5.

Uchwała przewiduje też kilka wyjątków – pojazdy zarejestrowane przed 1 marca 2023 r., których właścicielami są osoby, które ukończyły co najmniej 70 lat najpóźniej 1 marca 2023 r. nie będą objęte wymogami strefy.
Dodatkowo od zakazu wjazdu i poruszania się po SCT zwolnione są pojazdy posiadające odpowiednie oznaczenie, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne. Po mieście będą też bez ograniczeń mogły jeździć pojazdy służb mundurowych, służb ratowniczych czy pojazdy specjalne jak koparki czy food trucki.

Strefa będzie dotyczyła wszystkich pojazdów, także spoza Krakowa czy Polski. I na to skarżą się głównie mieszkańcy podkrakowskich gmin, według które nowe regulacje utrudnią im dostęp do usług świadczonych w stolicy Małopolski. Starym samochodem, który nie spełnia norm emisji spalin, nie będzie można przyjechać do sądu, urzędu czy lekarza.

Stanowisko dotyczące decyzji wojewody opublikował Zarząd Transportu Publicznego, który odpowiadał za przygotowanie uchwały o strefie czystego transportu. Oto pełna treść oświadczenia ZTP:

„Wojewoda Małopolski skierował do rozpatrzenia przez Sąd pierwszą w Polsce Uchwałę o utworzeniu Strefy Czystego Transportu (SCT) w Krakowie. Warto przypomnieć, że głównym czynnikiem i celem przyjęcia uchwały, wprowadzającej na terenie Krakowa SCT, jest podjęcie realnych i efektywnych działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców naszego miasta poprzez poprawę jakości powietrza. Jak pokazują liczne wyniki badań, znaczące ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalin starych samochodów, może w tym znacząco pomóc.
Miasto Kraków, zostało zobligowane przez Program Ochrony Powietrza (Uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r.) do przyjęcia do końca roku 2022 uchwały wprowadzającej SCT. Od początku tworzenia założeń projektu miasto starało się zrównoważyć dwa istotne czynniki tj. najważniejszy ekologiczny (poprawa jakości powietrza = poprawa jakości życia i ochrona zdrowia) oraz ekonomiczny (zmiany wynikające z wprowadzonych rozwiązań nie powinny w sposób gwałtowny wpływać na mieszkańców). Dlatego sugerowane przez Sejmik Województwa Małopolskiego normy euro, które miałyby obowiązywać na obszarze SCT, zostały w drodze konsultacji społecznych, obniżone. A wprowadzanie zmian zostało podzielone na etapy, tak aby mieszkańcy mieli czas na przygotowanie się do nowych przepisów.
Z optymizmem przyjmujemy decyzję Wojewody, który nie uchylił Uchwały w trybie nadzoru. Natomiast w zakresie zgłaszanych z zewnątrz wątpliwości skierował ją pod ocenę niezawisłego Sądu, w celu zweryfikowania jej zgodności z Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, tak, aby w przyszłości krakowska uchwała mogła służyć jako wzór również innym Miastom. Wierzymy, że podobnie jak w przeszłości Sąd podzielił rację Miastu w zakresie Strefy Ograniczonego Ruchu na Kazimierzu, tak i tym razem podzieli argumenty stojące za wdrożeniem SCT w Krakowie.
Najważniejszym dla nas na obecną chwilę jest, że Uchwała obowiązuje, a my zwiększamy wysiłki by wspierać i przygotować mieszkańców do planowanych zmian”.

Przeciwko utworzeniu strefy czystego transportu w Krakowie zaprotestował m.in Instytut Ordo Iuris, który opublikował opinię prawną podważającą zgodność krakowskiej uchwały z konstytucją i innymi przepisami.

🔴Rada Miasta Krakowa. ustanowiła na terenie miasta Strefę Czystego Transportu, do której zakazuje się wjazdu określonym…

Posted by Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris on Tuesday, December 27, 2022

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie