Studenci nie chcą dopuścić do sprzedaży akademika w Czyżynach

Krakowskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej sprzeciwia się planom Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącym sprzedaży dwóch budynków Domu Studenckiego „Kamionka” na terenie Czyżyn. O ich zbyciu uczelnia zdecydowała już w 2018 roku. Wtedy wnioskował o to Samorząd Studentów. Władze uczelni tłumaczyły wtedy, że budynki są w złym stanie technicznym. Pojawiły się też doniesienia o sprzedaży innego domu studenckiego „Bursy Jagiellońskiej” – uczelnia je dementuje.

„Kamionka” to dwa bloki znajdujące się na krakowskich Czyżynach. Do pierwszej połowy 2019 roku te trzypoziomowe budynki pełniły funkcję akademika UJ, w którym mogło być zakwaterowanych łącznie 121 studentów. W 2022 roku pełnił rolę azylu dla uchodźców z Ukrainy. Od tamtej pory dom studencki pozostaje niezagospodarowany.

Zgoda na sprzedaż zespołu domów studenckich „Kamionka” została podjęta uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego jeszcze w styczniu 2018 r. Decyzja wydaje się kontrowersyjna, ze względu na to, że od lat władze alarmują, że wciąż dysponują niewystarczającą liczbą miejsc w akademikach

Przedstawiciele Studenckiej Inicjatywy Mieszkaniowej i Krakowskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej wystosowali petycję do władz UJ w tej sprawie. W piśmie adresowanym do rektora UJ prof. Jacka Popiela,  studentów  podkreślają, że ceny najmu pokojów na prywatnym rynku w Krakowie zbliżają się do 1500 zł. Sytuacji, zdaniem autorów dokumentu, nie poprawiają także drogie pokoje dostępne w akademikach prywatnych.

Przypominają też, że w październiku ubiegłego roku media obiegły informacje o tym, że aż dla 500 studentów Uniwersytetu zabrakło miejsca w akademikach, co ich zdaniem pokazuje jak duże zapotrzebowanie jest na domy studenckie. „Od dziesięcioleci władze Uniwersytetu Jagiellońskiego nie podejmowały jednak żadnych skutecznych działań, mających na celu zwiększenie bazy miejsc noclegowych dla studentów. Za sprawą zamknięcia DS „Kamionka” ich liczba została dotkliwie pomniejszona. Mimo ponad 3-krotnego wzrostu liczby studentów, od lat 70. władze Uniwersytetu nie wybudowały żadnego nowego akademika. Pozbywanie się zasobów mieszkaniowych w sytuacji stale rosnących cen najmu postrzegamy jako działanie na szkodę osób studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim” – piszą w petycji.

Do tematu odniósł się rektor uczelni prof. Jacek Popiel.  – Decyzja o sprzedaży „Kamionki” była podjęta po kilkumiesięcznej analizie przeprowadzonej ze studentami, którzy nie chcieli zamieszkiwać w ww. akademikach, argumentując to głównie znacznym ich oddaleniem od obiektów Uniwersytetu. Ponadto budynki położone przy ul. Kamionka 11 i 11a wymagały remontu, co wiązało się z poniesieniem dodatkowych znaczących kosztów. Aktualnie, w związku z prośbą grupy studentów, trwa analiza potencjalnej możliwości przeprowadzenia modernizacji we wspominanych nieruchomościach, która zapewniłaby odpowiedni standard zakwaterowania. Dodatkowo Samorząd Studentów UJ podjął się badania losów osób, dla których podczas ostatniego naboru do domów studenckich UJ zabrakło miejsca. Takie badanie oraz analiza kosztów remontu i określenie skali zainteresowania ze strony studentów akademikami na „Kamionce” powinny dać odpowiedź na pytanie dotyczące przyszłości tych akademików – przekazał prof. Jacek Popiel. 

Rektor Popiel stanowczo zdementował informacje, jakoby uczelnia planowała sprzedaż tego akademika. – Uniwersytet Jagielloński nie planuje sprzedaży domu studenckiego „Bursa Jagiellońska”. Informacje pojawiające się w mediach społecznościowych są niezgodne ze stanowiskiem władz Uczelni” – podkreślił rektor UJ.

Uniwersytet Jagielloński ma nowego rektora. Prof. dr hab. Piotr Jedynak 307. rektorem UJ

Najnowsze

Co w Krakowie