Stypendia twórcze miasta Krakowa. Jest lista 148 nazwisk

Fot. pixabay.com

Prezydent Krakowa zatwierdził listę 148 osób, którym przyznano stypendia twórcze w ramach pakietu działań „Kultura odporna”, wspierających kulturę w czasie epidemii koronawirusa.

W ramach tego programu uruchomiony został nabór wniosków o stypendium na działania twórcze i artystyczne. Kwota stypendium wynosi 2 500 zł brutto lub 5 000 tys. zł brutto. Artyści mieli podać informacje na temat planowanego zamierzenia i jego ram czasowych oraz opisać swój dorobek twórczy.

Prezydent miasta zatwierdził listę 148 stypendystów, którzy starali się o pomoc finansową miasta.

Stypendia twórcze – lista

Na stypendia zostanie przeznaczone blisko pół miliona złotych.

Kolejnego naboru już w tym roku nie będzie. Wprawdzie był planowany w sierpniu, ale już teraz rozdzielono całą tegoroczną pulę na stypendia twórcze. „Złożono 424 wnioski stypendialne na realizację projektów, których łączna kwota przekroczyła kwotę 5 mln złotych. Biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel podjęto decyzję o przyznaniu stypendiów na okres jednego lub dwóch miesięcy dla 148 osób w łącznej kwocie 477 500 złotych” – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta. Stąd kwoty 2,5 tys. lub 5 tys. złotych dla jednej osoby.

GS

Zobacz także